Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021

Σήμερα 24 Ιουνίου 2021 εορτάζουν:

 

Επιτρέπονται όλες οι τροφές

Το Γενέθλιο του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου και Βαπτιστού

 

Το Γενέθλιο του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου και Βαπτιστού
Το Γενέθλιο του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου και Βαπτιστού
Ημερομηνία Εορτής:
Τύπος εορτής:Σταθερή. Εορτάζει στις 24 Ιουνίου εκάστου έτους.
Άγιοι που εορτάζουν:
Περιεχόμενα:
 E-mail E-mail 

Όσιος Αθανάσιος ο Πάριος

 

Όσιος Αθανάσιος ο Πάριος
Όσιος Αθανάσιος ο Πάριος
Ημερομηνία Εορτής:
Τύπος εορτής:Σταθερή. Εορτάζει στις 24 Ιουνίου εκάστου έτους.
Άγιοι που εορτάζουν:
Ιερά Λείψανα:Μέρος της Κάρας του Αγίου βρίσκεται στη Μητρόπολη Χίου.

Αποτμήματα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου βρίσκονται στη Μητρόπολη Παροναξίας και στη Μονή Αγίας Άννης Λυγαριάς Λαμίας.
Τελευταία ενημέρωση:27/11/2010 15:17
Περιεχόμενα:
 E-mail E-mail 

Άγιος Παναγιώτης ο Καισαρεύς

 

Άγιος Παναγιώτης ο Καισαρεύς
Άγιος Παναγιώτης ο Καισαρεύς
Ημερομηνία Εορτής:
Τύπος εορτής:Σταθερή. Εορτάζει στις 24 Ιουνίου εκάστου έτους.
Άγιοι που εορτάζουν:
Ιερά Λείψανα:Απότμημα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου βρίσκεται στη Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος της Μονής Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους.
Τελευταία ενημέρωση:03/04/2010 00:05
Περιεχόμενα:
 E-mail E-mail 

Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021

«Το προνόμιο τῆς ἀπελπισίας»

 

Δέν πρέπει νά ἀκούγεται ὀξύμωρο τό σχῆμα «τό προνόμιο τῆς ἀπελπισίας». Ἡ λέξη «ἀπελπισία», βέβαια, ἔχει ἀρνητική σημασία. Πῶς μπορεῖ νά εἶναι προνομιοῦχος ἕνας ἀπελπισμένος ἄνθρωπος; 

Καί ὅμως ὑπάρχει μιά «ὑγιής ἀπελπισία», πού ὄχι ἁπλῶς ἀποτελεῖ προνόμιο, ἀλλά εἶναι ἡ βασική προϋπόθεση τῆς σωτηρίας μας. Πρόκειται γιά τήν ἀπελπισία - ἐντολή τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία στηρίζεται στά λόγια Του: « Ὅς ἄν θέλῃ τήν ψυχήν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὅς δ’ ἄν ἀπολέσει τήν ψυχήν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν» (Ματθ. 16, 25). Γιά νά «ἀπολέσει» κάποιος τήν ψυχή του ἕνεκεν τοῦ Χριστοῦ, σημαίνει ὅτι πρέπει νά πάψει νά στηρίζει τήν ἐλπίδα του στό αὐτοθεωμένο «ἐγώ» του, νά ἀπελπιστεῖ ἀπό τόν ἐγωιστή ἑαυτό του καί νά στηρίξει τήν ἐλπίδα του στόν Θεό καί στό θέλημά Του. Νά γκρεμίσει, δηλαδή, τό «παραμύθι» ὅτι εἶναι αὐτόφωτος, αὐτόνομος καί αὐτάρκης, νά πάψει νά πιστεύει σέ αὐτοσωτηρία, αὐτολύτρωση, αὐτοθεραπεία, καί νά καταλάβει ὅτι εἶναι ἑτερόφωτος, ἑτερόνομος καί ὅτι σώζεται διά τοῦ Χριστοῦ. Τότε μόνον ὁ ἄνθρωπος «εὑρίσκει τήν ψυχή του». Τότε μόνο ζεῖ τό ψαλμικό: «Κύριος ποιμαίνει με καί οὐδέν με ὑστερήσει· ...[καί Κύριος] τήν ψυχήν μου ἐπέστρεψεν...».

Αὐτή τήν εὐλογημένη ἀπελπισία ἐξυμνεῖ καί ὁ ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σῦρος, μέ τά λόγια: «Τίποτε δέν εἶναι πιό δυνατό ἀπό αὐτή τήν ἀπόγνωση. Τίποτε δέν μπορεῖ νά νικήσει τόν ἄνθρωπο ἐκεῖνον πού ἔκοψε τήν ἐλπίδα του στόν ἑαυτό του καί στά ὁρατά, καί τή στήριξε στόν Θεό. Διότι, τότε μόνο νιώθει ὁ ἄνθρωπος τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μέ θαυμαστό τρόπο, ὅταν βρεθεῖ σέ δύσκολες συνθῆκες, πού τοῦ κόβουν τήν ἐλπίδα στά ἐπίγεια... Γιατί ποτέ δέν μπορεῖ νά μάθει ὁ ἄνθρωπος τή δύναμη τοῦ Θεοῦ, ‘ἐν ἀναπαύσει καί πλατυσμῷ’ (ὅταν τοῦ πᾶνε ὅλα καλά)» (Λόγος ΙΘ΄).

Προλαβαίνουμε κάποιες παρεξηγήσεις:

α. Δέν εἶναι «κακό» «νά μᾶς πηγαίνουνε ὅλα καλά». Οὔτε πρέπει μαζοχιστικά νά ἐπιδιώκουμε τίς δοκιμασίες. Στήν προσευχή μας λέμε «μή εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν», ἐννοώντας καί τίς ἀκούσιες θλίψεις. Τό κακό εἶναι ὅτι, ὅταν μᾶς πηγαίνουν «ὅλα καλά», τότε εὔκολα ξεχνᾶμε τόν Θεό καί μεγαλώνει ἄρρωστα καί ἐπικίνδυνα ἡ ἐμπιστοσύνη στόν ἑαυτό μας καί στά ὑποτιθέμενα χαρίσματά μας.

β. «Ἀπελπίζομαι ἀπό τόν ἑαυτό μου» δέν σημαίνει «πηδάω ἀπό τήν ταράτσα» καί ἄλλες αὐτοκαστροφικές, δῆθεν «παλληκαρίσιες λύσεις». Δέν σημαίνει, ἐπίσης, ὅτι πάσχω ἀπό χαμηλή αὐτο-εκτίμηση ἤ χαμηλή αὐτοπεποίθηση. «Ἀπελπίζομαι ἀπό τόν ἑαυτό μου» σημαίνει ἀναζητῶ ἀκριβῶς τήν πιό ἀληθινή ἐκτίμηση τοῦ ἑαυτοῦ μου, δηλαδή παλεύω γιά ὅσο τό δυνατόν πιό γνήσια αὐτογνωσία. Ἔτσι παύω νά πιστεύω στίς δῆθεν «ἐξαίρετες» ἀντοχές καί ἱκανότητες τοῦ ἑαυτοῦ μου καί «προσγειώνομαι» στήν παραδοχή τῆς ἀνθρώπινης ἀδυναμίας μου.

Τέλος, 

γ. «Στηρίζω τήν πᾶσαν ἐλπίδα μου στόν Χριστό» δέν σημαίνει ὅτι σταυρώνω τά χέρια μου καί περιμένω νά «βρέξει» λύσεις στά ἀδιέξοδά μου. Ἀντίθετα, σημαίνει ὅτι ἐνεργοποιῶ καί ἀξιοποιῶ στό ἔπακρον τίς δωρεές καί τά χαρίσματα τοῦ Θεοῦ (νοῦ, κρίση, θέληση, σωματική ὑγεία, ἐπιστήμη, ὑλικά μέσα καί τόσα ἄλλα) ὥστε νά συνεργαστῶ μέ τόν Θεό γιά τή σωτηρία μου. «Σύν Ἀθηνᾷ καί χεῖρα κίνει», πού ἔλεγαν καί οἱ ἀρχαῖοι. 

Ὑγιής, λοιπόν, ἀπελπισία ἀπό τά γήινα καί κτιστά σημαίνει ἁπλῶς ὅτι δέν τά ἀπολυτοποιῶ καί δέν τά αὐτονομῶ ἀπό τόν Κτίστη καί Δωρεοδότη Θεό, ἀλλά τά χρησιμοποιῶ θεοφιλῶς γιά τή σωτηρία μου. 

π. Βαρνάβας Λαμπρόπουλος

Περιοδικό Σύνδεσμος.

Ο Μητσοτάκης αγόρασε χρόνο. Ο Ερντογάν πέτυχε ακόμα ένα άλλοθι. Χαμένη η Κύπρος

 Ο Τούρκος δεν σέβεται τίποτε, παρά μόνο τη δύναμη.

του Σάββα Ιακωβίδη*

Μετά τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, Μητσοτάκη, με τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν, στο πλαίσιο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, ο ελληνικός και ξένος Τύπος επισημαίνουν ότι δύο ηγέτες συμφώνησαν να μην επαναλάβουν την ένταση μεταξύ των δύο χωρών που παρατηρήθηκε το 2020.

Σύμφωνα με το βρετανικό πρακτορείο Reuters, Έλληνας αξιωματούχος δήλωσε: «Το κλίμα της συνάντησης ήταν θετικό. Υπήρχε μια συναντίληψη ότι οι εντάσεις που σημειώθηκαν το 2020, δεν μπορούν να επαναληφθούν το 2021».

Ο ίδιος ανώνυμος αξιωματούχος δήλωσε ότι, ενώ η Ελλάδα επιδιώκει μια βήμα-βήμα βελτίωση στις σχέσεις με την Τουρκία, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές απόψεων μεταξύ των δύο χωρών, σε θέματα όπως η Ανατολική Μεσόγειος.

Να υποθέσουμε ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις τουρκικές επιθετικές ενέργειες στην κυπριακή ΑΟΖ και ειδικά στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου;

Αν ο Μητσοτάκης πράγματι εστίασε στις συνεχιζόμενες έκνομες ενέργειες της Τουρκίας, γιατί δεν έγινε ξεκάθαρη μνεία; Για να μη χαλάσει το υποτιθέμενο «νέο κλίμα» στις σχέσεις των δύο χωρών;

Η μη επίσημη και δημόσια αναφορά στην Κύπρο και στις τουρκικές επιθετικές ενέργειες είναι εξόφθαλμα ανεπίτρεπτη, αν ληφθούν υπόψη οι γνωστές δηλώσεις Ερντογάν ότι, στις 20 Ιουλίου, θλιβερή μέρα της τουρκικής εισβολής, θα προβεί σε εξαγγελίες, οι οποίες θα καταπλήξουν τον κόσμο.

Στο μεταξύ, οι Τούρκοι και το κατοχικό καθεστώς συνεχίζουν απρόσκοπτα και απτόητοι τις εργασίες αναβάθμισης και εξωραϊσμού της κατεχόμενης Αμμοχώστου. Λέγεται ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος Μπάιντεν, κατά τη 45λεπτη συνάντησή του με τον Ερντογάν, αναφέρθηκε και στις παράνομες τουρκικές ενέργειες στην ΑΟΖ της Κύπρου και στην Αμμόχωστο.

Όσο δεν παρέχονται επισήμως λεπτομέρειες για τα διαμειφθέντα στις συναντήσεις Μπάιντεν-Ερντογάν και Μητσοτάκη-Ερντογάν, οι σχετικές εκτιμήσεις θα περιορίζονται στη σφαίρα των υποθέσεων.

Αθήνα και Άγκυρα αγοράζουν, η μεν πρώτη χρόνο, η δε δεύτερη ένα βολικό άλλοθι και αναγνώριση των δήθεν καλών προθέσεών της. Αυτό το καλοκαίρι τα πράγματα μάλλον δεν πρόκειται να εκτυλιχθούν σύμφωνα με τους ευσεβείς πόθους της Αθήνας και της Λευκωσίας. Απόδειξη; Την ώρα που οι δύο ηγέτες συναποφάσιζαν για «ήρεμο καλοκαίρι», άλλα κατάλαβαν οι Τούρκοι πιλότοι που πραγματοποίησαν δεκάδες παραβιάσεις στο Αιγαίο. Παράλληλα, με τουρκική παράνομη navtex άρχισαν έρευνες στο Ικάριο Πέλαγος.

Ο Ερντογάν εμφανίστηκε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ με προβιά προβάτου, επειδή πιέζεται πανταχόθεν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τον απαξίωνε εδώ και μήνες. Η ΕΕ ενοχλείται από τους εκβιασμούς του και η τουρκική οικονομία, όπως και το εσωτερικό μέτωπο, είναι σμπαράλια.

Η  δήθεν καλή συμπεριφορά του Τούρκου Προέδρου οφείλεται και στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 24-25 Ιουνίου. Σε αυτήν θα συνεχιστεί και η συζήτηση για τις σχέσεις της Τουρκίας με την ΕΕ. Είναι γνωστό ότι η Γερμανία επιδιώκει να εγκριθεί μια θετική ατζέντα με την Τουρκία.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η πρόσφατη δήλωση του Γερμανού ΥπΕξ για κατάργηση του βέτο στις αποφάσεις των «27», ώστε να λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Το βέτο είναι η ισχύς των αδύναμων και μικρών κρατών-μελών της ΕΕ.

Πιθανή κατάργησή του, την οποία φαίνεται να ευνοούν και άλλες μεγάλες χώρες της ΕΕ, όπως Γαλλία, Ιταλία, θα επηρεάσει αμεσότατα την Ελλάδα και την Κύπρο. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, σε δηλώσεις και συνεντεύξεις του, επέσεισε ένα κυπριακό βέτο στην έγκριση θετικής ατζέντας στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, αν η τελευταία συνεχίσει τις έκνομες ενέργειές της στην κυπριακή ΑΟΖ και στην Αμμόχωστο.

Και ιδού το οξύμωρο και προκλητικό της πολιτικής των Βρυξελλών:

Μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σιαρλ Μισιέλ, δήλωσε ότι η ΕΕ στέκει ενωμένη απέναντι στις παράνομες ενέργειες της Ρωσίας στην Κριμαία. Στην περίπτωση της Κύπρου;

Απλώς ψηφίσματα, δηλώσεις συμπαράστασης και θεωρητική αλληλεγγύη. Είναι εμφανές ότι ο Ερντογάν επιδόθηκε στο γνωστό παιγνίδι του: Εκβιαστής και υβριστής της ΕΕ και των ΗΠΑ αλλά και δήθεν «καλός, συνεργάσιμος σύμμαχος», που επιδιώκει αναθέρμανση των σχέσεών του με τις ΗΠΑ και την Ένωση. 

Αθήνα και Λευκωσία, ας προσγειωθούν. Η Άγκυρα, κατά πάγια πρακτική, που ενισχύεται από την ανυπαρξία έμπρακτης αντίδρασης και μέτρων εναντίον της από τους συμμάχους αλλά και από την Ελλάδα και την Κύπρο, θα συνεχίσει τις προκλήσεις. Και στο Αιγαίο και στα κατεχόμενα.

Ποιος θα την εμποδίσει; Οι ευσεβείς πόθοι της Αθήνας; Οι αφελείς προσδοκίες της Λευκωσίας; Ή η ανύπαρκτη, έμπρακτη αλληλεγγύη των εταίρων μας;

Η μόνη ελπίδα να κοπεί ο βήχας του Ερντογάν, που προκαλεί τον Ελληνισμό ειδικά στον Έβρο, στο Αιγαίο, στην κυπριακή ΑΟΖ και στην Αμμόχωστο, είναι ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος θεωρεί την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία ως σημαντικούς στρατηγικούς εταίρους.

Στην πλάστιγγα, όμως, των αμερικανικών και συμμαχικών συμφερόντων, το εκτόπισμα της Τουρκίας είναι μεγαλύτερο και σημαντικότερο. Γι’ αυτό, Ελλάδα και Κύπρος οφείλουν να ενισχύονται αμυντικά. Και να προετοιμάζονται για τα χειρότερα. Ο Τούρκος δεν σέβεται τίποτε, παρά μόνο τη δύναμη.

*Πρώην Αρχισυντάκτης-Διευθυντής – Αρθρογράφος-αναλυτής στην κυπριακή εφημερίδα «Η Σημερινή» -ΜΑ στις Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές του Πανεπιστημίου Λευκωσίας-Πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Δημοσιογραφίας της Lille – Universite Catholique de Lille–France


Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΙΗΑ εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς – μέλη του ΙΗΑ. Η ιστοσελίδα του ΙΗΑ δεν λογοκρίνει, ούτε επεμβαίνει σε άρθρα – κείμενα των μελών του ΙΗΑ.


International Hellenic Association

Ἐπί ξυροῦ ἀκμῆς - στὴν κόψη τοῦ ξυραφιοῦ

 Ὁ τίτλος τοῦ ἄρθρου εἶναι ἀρχαία παροιμία παρμένη ἀπό τήν Ἰλιάδα τοῦ Ὁμήρου καί χρησιμοποιεῖται γιά καταστάσεις δύσκολες καί πολύ ἐπικίνδυνες. Τί σχέση ἔχει μέ τή θεματολογία τῆς συγκεκριμένης στήλης τοῦ Συνδέσμου θά τό δοῦμε εἰς τήν συνέχειαν. 

Πολλές φορές ξεχνιόμαστε καί νομίζουμε ὅτι τά διάφορα γεγονότα πού συμβαίνουν εἰς τόν πλανήτη μας εἶναι τυχαῖα. Δέν πρέπει, ὅμως, ποτέ νά λησμονοῦμε ὅτι τά πάντα παρακολουθεῖ ὁ ἄγρυπνος ὀφθαλμός τοῦ Θεοῦ - ἀκόμη καί τίς πιό ἀσήμαντες λεπτομέρειες- καί τά ρυθμίζει μέ σοφία καί ἀγάπη, κατά τό Ἅγιο Θέλημά Του. 

Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος μᾶς εἶπε τά ἑξῆς: «Οὐχί δύο στρουθία ἀσσαρίου πωλεῖται; καί ἕν ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται ἐπί τήν γῆν ἄνευ τοῦ πατρός ὑμῶν. Ὑμῶν δέ καί αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς ἠριθμημέναι εἰσί. Μή οὖν φοβηθῆτε· πολλῶν στρουθίων διαφέρετε ὑμεῖς» (Ματθ. ι´, 29 - 31). Δύο σπουργίτια δέν πωλοῦνται στήν τιμή τῶν δέκα λεπτῶν; Κι ὅμως οὔτε ἕνα ἀπ᾽ αὐτά δέν θά πέσει νεκρό στή γῆ, χωρίς νά τό ἐπιτρέψει ὁ Πατέρας σας. Κι ὅσο γιά σᾶς, μάθετε ὅτι ὁ Θεός ἔχει μετρημένες ἀκόμη καί τίς τρίχες τοῦ κεφαλιοῦ σας ὅλες... (Ὁ Θεός, δηλαδή, γνωρίζει κι αὐτά ἀκόμη τά ἐλάχιστα πού σᾶς συμβαίνουν, στά ὁποῖα ἐσεῖς δίνετε μικρή σημασία). Γι’ αὐτό, λοιπόν, μή φοβηθῆτε ποτέ. Ἐσεῖς διαφέρετε καί εἶστε ἀσυγκρίτως ἀνώτεροι ἀπό πολλά σπουργίτια.

Ἐάν θελήσουμε νά ἐξετάσουμε τήν παγκόσμια ἱστορία, θά δοῦμε σπουδαῖα γεγονότα νά κατευθύνονται ἀπό τόν Δημιουργό τῶν πάντων καί νά μήν εἶναι τυχαῖα. Δέν μποροῦμε, φυσικά, νά εἰσδύσουμε στό νόημά τους καί νά καταλάβουμε τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτό ὁ Προφήτης Ἡσαΐας διατυπώνει τήν ἐρώτηση: «Ποιός ἐγνώρισε τά σχέδια τοῦ Κυρίου, πού εἶναι κρυμμένα εἰς τόν νοῦ του καί ποιός ἔγινε σύμβουλός του καί θά τόν διδάξει;» ( Ἡσ. μ´, 13). «Κανείς», ἀπαντᾶ ὁ Ἀπ. Παῦλος, ὁ ὁποῖος ἀναφέρει τά λόγια αὐτά τοῦ Ἡσαΐα καί συμπληρώνει: «Διότι ἀπό Αὐτόν δημιουργήθηκαν ὅλα καί μέ τήν πανσοφία του κυβερνῶνται καί στή δόξα Του ἀποβλέπουν ὅλα τά δημιουργήματά του, κι αὐτήν ἔχουν ὡς ὕψιστο σκοπό τους. Σ᾽ Αὐτόν ἀνήκει ἡ δόξα στούς αἰῶνες. Ἀμήν» (Ρωμ. ια´, 36).

Ἐάν θελήσουμε νά παρακολουθήσουμε τήν ἱστορία τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, τῶν Ἰσραηλιτῶν, θά δοῦμε ὅτι συχνά ὁ λαός παρασυρόταν ἀπό τά εἰδωλολατρικά ἔθνη καί ἀπομακρυνόταν ἀπό τόν ἀληθινόν Θεόν.

Τότε ὁ Θεός ἐπέτρεπε δοκιμασίες καί αἰχμαλωσίες στόν Ἰσραηλιτικό λαό, διά νά συνετισθοῦν καί νά ἐπιστρέψουν εἰς τόν ἀληθινό Θεό. Οἱ παιδαγωγικές τιμωρίες τοῦ Θεοῦ τούς ἐπανέφεραν στήν πίστη, δυστυχῶς, ὅμως, ὄχι μόνιμα καί ὁριστικά. Ὅπως ἀναφέρεται στόν 77ό Ψαλμό, στ. 34: « Ὅταν ὁ Κύριος τούς παρέδιδε σέ θάνατο, τότε αὐτοί τρομοκρατημένοι Τόν ἀναζητοῦσαν καί ἐπέστρεφαν σέ Αὐτόν ἀπό τόν στραβό δρόμο τῆς ἁμαρτίας στόν ὁποῖο βάδιζαν. Καί ἀπό τά βαθιά χαράματα κατέφευγαν στόν Θεό».

Αὐτός, ὅμως, εἶναι πολυέλεος καί σπλαχνικός στίς ἁμαρτίες τους· καί σέ πάρα πολλές περιπτώσεις ἀπομάκρυνε ἀπό αὐτούς τόν θυμό Του καί δέν ἄφησε νά ἀνάψει καί νά ξεσπάσει ἐναντίον τους ὅλη Του ἡ ὀργή.

Δυστυχῶς, ὅμως, ἡ θλιβερή ἱστορία τῆς ἀποστασίας τοῦ Ἰσραήλ ἐπαναλαμβάνεται καί στό χιλιοευεργετημένο ἀπό τόν Θεό Ἑλληνικό ἔθνος. 

Ἐνῶ τό Ἑλληνικό ἔθνος ἀπήλαυσε πλοῦτο εὐεργεσιῶν, τελικῶς λησμονεῖ τόν Θεό καί ἀπομακρύνεται ἀπό Αὐτόν. Ὁ Θεός μέ τήν πολλή Του ἀγάπη τό παιδαγωγεῖ μέ διάφορες δοκιμασίες, γιά νά τό ἐπαναφέρει μέ τή μετάνοια κοντά Του. 

Ὅσο τό ἔθνος ἐπιμένει στήν ἀποστασία, τόσο καί ὁ Θεός ἐπιμένει στή δοκιμασία. Δέν ἐξαντλεῖ, ὅμως, ὅλη τήν τιμωρία, ἀλλά δίνει ὅση εἶναι ἀπαραίτητη γιά τή μετάνοια. Τώρα ἔχουμε τή δοκιμασία τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ COVID-19. Τό θαυμαστό εἶναι ὅτι ὁ Θεός δέν ἐπέτρεψε νά ἔχουμε πλῆθος θυμάτων, ὅπως σέ ἄλλα ἔθνη. Αὐτό δέν εἶναι τυχαῖο καί πρέπει νά μᾶς συγκινήσει καί σέ μετάνοια νά μᾶς ὁδηγήσει. 

Ὅπως ἀναφέρουν οἰκονομολόγοι καί κοινωνιολόγοι, ἡ δοκιμασία τοῦ κορωνοϊοῦ θά φέρει καί οἰκονομικό ἀδιέξοδο. Πιθανόν νά πεινάσουμε. Καί ὅπως δείχνουν οἱ ἐπιθέσεις τῆς γειτονικῆς Τουρκίας, ἴσως νά ἔχουμε καί πόλεμο. Αὐτές τίς φοβερές δοκιμασίες μποροῦμε νά τίς ἀποφύγουμε, ἐάν μετανοήσουμε. 

Βρισκόμαστε, λοιπόν, σέ κρίσιμη κατάσταση, πραγματικά «ἐπί ξυροῦ ἀκμῆς», «στή κόψη τοῦ ξυραφιοῦ». Ἡ μετάνοια θά μᾶς σώσει. 

Ὁ Θεός νά μᾶς φωτίσει νά μετανοήσουμε καί νά ἀποφύγουμε αὐτές τίς δοκιμασίες. 

Ἀρχιμ. Γ. Μ.

πηγή

Σήμερα 23 Ιουνίου 2021 εορτάζουν:

 

Επιτρέπονται όλες οι τροφές