Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019

Για όσους θέλουν την ψυχική τους υγεία. Τι πρέπει να έχουν ΜΟΝΟ στο μυαλό τους.
Αποτέλεσμα εικόνας για αποστολος παυλος ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε·

 ὅσα εἶναι ἀληθινά, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἀγνά, ὅσα ἀγαπητά, ὅσα ἔχουν καλὴν φήμην, οἱαδήποτε ἀρετὴ ἢ οἱοσδήποτε ἔπαινος, αὐτὰ νὰ σκέπτεσθε.

Προς Φιλιππησίους (δ΄4-9)

Δεν υπάρχουν σχόλια: