Τρίτη, 14 Μαΐου 2019

Η χελώνα, ο άνθρωπος και ο Θεός.