Τρίτη, 31 Ιουλίου 2012

Η συμμετοχή των αλλοδαπών στη δημογραφική ισορροπία στην Ελλάδα (ή αλλιώς μπάι μπάι έλληνος)

Η συμμετοχή των αλλοδαπών στη δημογραφική ισορροπία στην ΕλλάδαΠροβολή φωτογραφίας
Η συμμετοχή των αλλοδαπών στη 
δημογραφική ισορροπία στην Ελλάδα

Η είσοδος στην Ελλάδα ενός σημαντικού αριθμού αλλοδαπών μετά το 1990, η τεράστια πλειοψηφία των οποίων είχαν ηλικία 20-45 ετών (ένα μεγάλο τμήμα τους αποτελείτο από γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας) δεν ήταν δυνατόν να μην έχει επηρεάσει τη γεννητικότητα, τη θνησιμότητα και τα ισοζύγια γεννήσεων/θανάτων.
Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, οι 17 στους 1000 θανόντες είναι αλλοδαποί, ενώ οι 176 στις 1000 γεννήσεις προέρχονται από αλλοδαπές μητέρες.
Τα παραπάνω καταδεικνύουν ότι τα πλεονασματικά φυσικά των αλλοδαπών είναι καθοριστικά για την δημογραφική μας ισορροπία τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, αναφέρουν σε σχετική τους έρευνα οι καθηγητές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βύρων Κοτζαμάνης και Μαρί-Νοέλ Ντυκέν.
Έτσι, την εξαετία 2004-2009, σε εθνικό επίπεδο, οι προερχόμενες από αλλοδαπές μητέρες γεννήσεις αποτελούν σχεδόν το 17,6 % του συνόλου των γεννήσεων, ενώ αντιθέτως οι θάνατοι των αλλοδαπών μόλις το 1,7% του συνόλου των θανάτων. Η σημαντική αυτή διαφορά ανάμεσα στις γεννήσεις και τους θανάτους αλλοδαπών δίνει έτσι ένα σημαντικό θετικό ισοζύγιο σε απόλυτες τιμές (108.000), εν αντιθέσει με το ισοζύγιο γεννήσεων-θανάτων των Ελλήνων που είναι αρνητικό (-76.000), εξηγεί στο ΑΜΠΕ ο κ. Κοτζαμάνης.
Οι διαφορές ανάμεσα στους δυο πληθυσμούς οφείλονται κυρίως στις εξαιρετικά διαφοροποιημένες δημογραφικές τους πυραμίδες, καθώς η πυραμίδα των Ελλήνων είναι σχετικά γερασμένη, ενώ αντιθέτως αυτή των αλλοδαπών εξαιρετικά νεανική.
Οι εθνικοί μέσοι όροι υποκρύπτουν όμως σημαντικές διαφοροποιήσεις. Εξετάζοντας σε χαμηλότερο επίπεδο τη συμβολή των αλλοδαπών στη θνησιμότητα διαπιστώνουμε ότι οι διαφοροποιήσεις είναι μικρές σε επίπεδο δήμου, ενώ, αντιθέτως, η συμβολή τους στη γεννητικότητα παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις, καθώς οι προερχόμενες από αλλοδαπές μητέρες γεννήσεις κυμαίνονται από 0 έως 57% (ελάχιστο-μέγιστο) του συνόλου των γεννήσεων στους δήμους της χώρας μας.
Η συμβολή των αλλοδαπών στα φυσικά ισοζύγια (γεννήσεις-θάνατοι) είναι έτσι σαφώς διαφοροποιημένη και από την ανάλυση των δύο καθηγητών προκύπτει ότι τυχόν απουσία των αλλοδαπών θα έφερνε σε δεινή θέση δήμους της χώρας.
Ειδικότερα, αν στους αλλοδαπούς οι γεννήσεις υπερβαίνουν τους θανάτους σε όλους σχεδόν τους δήμους, το ίδιο συμβαίνει μόνον σε 80 δήμους για τους Έλληνες, ενώ στους υπόλοιπους 245 οι θάνατοί τους είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις.
Σε ένα μικρό τμήμα των 245 αυτών δήμων (σε μόλις 37) τα ισοζύγια γεννήσεων-θανάτων των αλλοδαπών είναι τόσο πλεονασματικά που υπερκαλύπτουν τα αρνητικά φυσικά ισοζύγια των εχόντων ελληνική υπηκοότητα, με αποτέλεσμα τα συνολικά φυσικά ισοζύγια να λαμβάνουν θετικό πρόσημο.
Στους εναπομείναντες, όμως, 206 δήμους τα αρνητικά φυσικά ισοζύγια των Ελλήνων δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από τα πλεονασματικά των αλλοδαπών. Αλλά ακόμη και στους δήμους αυτούς, όπου οι θάνατοι υπερβαίνουν τις γεννήσεις στο συνολικό πληθυσμό και τα συνολικά φυσικά ισοζύγια έχουν αρνητικό πρόσημο, η κατάσταση θα ήταν ιδιαίτερα προβληματική αν δεν υπήρχαν οι αλλοδαποί, οι οποίοι, με τα θετικά τους φυσικά ισοζύγια "μετριάζουν" ως έναν βαθμό τη γενική αρνητική εξέλιξη.
Εξετάζοντας ειδικότερα  τη συμβολή των αλλοδαπών την εξαετία 2004-2009 στη γεννητικότητα και με δεδομένο ότι το ειδικό βάρος των αλλοδαπών γυναικών διαφέρει από δήμο σε δήμο είναι δυνατόν να κατατάξουμε τους 325 δήμους σε εφτά μεγάλες ομάδες.
Σε τρεις από αυτές, που συγκεντρώνουν το 1/3 των δήμων της χώρας (81/325) και το 16 % του συνόλου των γεννήσεων (αλλά το 1/3 του συνόλου των προερχομένων από αλλοδαπές μητέρες γεννήσεων), η συμβολή  των  αλλοδαπών είναι σημαντικότατη, καθώς πάνω από 1 στις 4 γεννήσεις (>25%) προέρχεται από αυτές.
Οι δήμοι των τριών αυτών ομάδων εντοπίζονται κυρίως στο νησιωτικό χώρο (με εξαίρεση τα νησιά του Β.Α Αιγαίου), στο μεγαλύτερο τμήμα της Ηπείρου και της Πελοποννήσου, στην Αττική και στο ανατολικό τμήμα της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας.
Αντιθέτως, σε ένα μεγαλύτερο αριθμό δήμων (134/325), που συγκεντρώνονται βασικά στη Θράκη, τη Μακεδονία (με εξαίρεση το κεντρικό τμήμα της), όπως επίσης και επί και εκατέρωθεν του κύριου ορεινού άξονα της ηπειρωτικής χώρας, βορείως του Κορινθιακού, η συμβολή των αλλοδαπών στη γεννητικότητα είναι σχετικά περιορισμένη (<15% του συνόλου των γεννήσεων).
Οι δήμοι αυτοί συγκεντρώνουν μεν το 48% του συνόλου των γεννήσεων της περιόδου 2004-2009, αλλά μόνον το 28% των προερχομένων από αλλοδαπές μητέρες γεννήσεων.
Στους υπόλοιπους δήμους (110 συνολικά) η συμμετοχή των αλλοδαπών κυμαίνεται γύρω από το μέσο εθνικό όρο, καθώς οι αλλοδαπές γυναίκες "συνεισφέρουν" το 15-25% των γεννήσεων της εξεταζόμενης εξαετίας.
"Από την ανάλυσή μας προκύπτει ότι η συμβολή των αλλοδαπών τα τελευταία χρόνια- σαφώς διαφοροποιημένη χωρικά- είναι καθοριστική για τη δημογραφική μας ισορροπία τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, και όλα δείχνουν ότι, άνευ συνταρακτικών αλλαγών, η συμβολή αυτή θα συνεχίσει να είναι σημαντική και την επόμενη δεκαετία" αναφέρει στο ΑΜΠΕ ο κ. Κοτζαμάνης.
Σχόλιο
Τί σημαίνουν αυτά στα απλά ελληνικά; (όσο μιλιούνται ακόμα). Σημαίνει πως σε δεκαοκτώ χρόνια από σήμερα η πλειονότης του πληθυσμού θα είναι αλλοδαπής προέλευσης, δηλαδή όχι έλληνες, ενώ παράλληλα θα έχουμε αύξηση του πληθυσμού, διότι οι αλλοδαποί γεννάνε ενώ οι ντόπιες φοβούνται μήν χαλάσει το δερματάκι τους και δεν θα βλέπονται στα 90.
Μπάι μπάι έλληνος.

Έπαινος από τον Α. Σαμαρά σε υπάλληλο που γλίτωσε το κράτος από πρόστιμα 550.171.440 ευρώΓια ποιους λόγους ξεχώρισε υπάλληλος της ΓΓ της κυβέρνησης. Έπαινος της απονεμήθηκε από τον πρωθυπουργό
Έπαινο στην προϊστάμενη τού Γραφείου Διεθνών και Κοινοτικών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας της κυβέρνησης Ελένη Μαρτσούκου, απένειμε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς για τις υπηρεσίες της στο ελληνικό κράτος, που υπερβαίνουν κατά πολύ τα όρια της άσκησης των υπηρεσιακών της καθηκόντων.
Από το 2010 οπότε και προσελήφθη η κ. Μαρτσούκου, συνέβαλε στη μείωση του ελλείμματος ενσωμάτωσης ευρωπαϊκού δικαίου από 2,4% σε 0,5%, με αποτέλεσμα την αποφυγή καταβολής προστίμων εκτιμώμενου ύψους 26.535.600 έως 550.171.440 ευρώ, καθώς αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς, μέσω δράσεως του Γραφείου της, 117 σχετικές υποθέσεις.
«Για κάθε πρωθυπουργό, πέρα και πάνω από κόμματα, ονόματα, είναι υποχρέωση και είναι ταυτόχρονα τιμή να συνεργάζεται μαζί σας», είπε ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στην κ. Μαρτσούκου και προσέθεσε:
«Είναι ταυτόχρονα μια απόδειξη ότι επειδή στην Ελλάδα αξίζει ένα καλύτερο μέλλον, με ανθρώπους σαν κι εσάς, μπορούμε να πετύχουμε το στόχο μας. Πραγματικά σας συγχαίρω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
http://news247.gr/

Σχόλιο
Δηλαδή η κυρία αυτή χάλασε την πιάτσα σε πολλούς βολεμένους που αντί να δουλεύουν πληρώνονταν για να μας .... δουλεύουν. Εύγε. Αν οι δημόσιοι λειτουργοί έκαναν την δουλεία τους όπως αυτή η κυρία και οι προϊστάμενοι κοιτούσαν τα τού οίκου τους, το έλλειμμα θα ήταν ακόμα πιό μικρό.

Καταργείται η αστυνομική συνοδεία των βουλευτώνΥποχρεωτική φρούρηση μονάχα για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό

Υποχρεωτική φρούρηση μονάχα για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό, μείωση του αριθμού του ένστολων που διατίθενται για την ασφάλεια υπουργών και αρχηγών κομμάτων και κατάργηση της αστυνομικής συνοδείας σε βουλευτές, ευρωβουλευτές και αιρετούς της αυτοδιοίκησης.

Αυτές είναι οι βασικές πρόνοιες του Προεδρικού Διατάγματος, για την εκτέλεση της χθεσινής απόφασης του υπουργού Δημόσιας Τάξης Νίκου Δένδια περί αποδέσμευσης 1500 αστυνομικών από τη φύλαξη ειδικών στόχων.

Σύμφωνα με δηλώσεις του εκπροσώπου Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Χρήστου Μανούρα, που παρουσίασε το πόρισμα ειδικής επιτροπής της ΕΛ.ΑΣ. πάνω στο οποίο θα βασιστεί το προεδρικό διάταγμα, προβλέπεται άμεσα:

- Η αποδέσμευση 1500 αστυνομικών, 100 οχημάτων και 60 μοτοσικλετών από τη φύλαξη ειδικών στόχων, προκειμένου να διατεθούν για τις αυξημένες ανάγκες της αστυνόμευσης.

- Υποχρεωτική φρούρηση θα παρέχεται μόνο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον πρωθυπουργό, καθώς και στους ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς.

- Περιορίζεται κατά 25 αστυνομικούς η Υπηρεσία Ασφάλειας του πρωθυπουργού και κατά 20 αντίστοιχα η ασφάλεια του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

- Περιορίζεται κατά πέντε αστυνομικούς η ασφάλεια των λοιπών αρχηγών των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή, κατά τρεις αστυνομικούς η ασφάλεια των υπουργών, κατά δύο των αναπληρωτών υπουργών και κατά έναν αστυνομικό η ασφάλεια των υφυπουργών.

Ταυτόχρονα, μείωση κατά πέντε ένστολους θα υπάρξει και στον αριθμό όσων διατίθενται για την ασφάλεια των γραφείων του κυβερνώντος κόμματος, ενώ κατά τέσσερις θα μειωθούν οι αστυνομικοί που διατίθενται στα γραφεία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Επίσης, καταργείται εντελώς η συνοδεία αστυνομικών σε βουλευτές, ευρωβουλευτές, περιφερειάρχες και δημάρχους.

Οι αστυνομικοί που διατίθενται στους τηλεοπτικούς σταθμούς μειώνονται κατά τρεις, ενώ περιορίζεται στους δύο από έξι μήνες η περίοδος διάθεσης ένστολων σε πρώην υπουργικά στελέχη, μετά τη λήξη της θητείας τους.

Η προστασία του εσωτερικού χώρου της Βουλής πρόκειται μάλιστα να ανατεθεί σε εταιρεία ιδιωτικής φύλαξης, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. θα συνεχίσει τη φρούρηση στον περιμετρικό χώρο του κοινοβουλίου.

Τέλος, οι ιδιώτες που υποβάλλουν αιτήματα για παροχή αστυνομικής προστασίας και εφ` όσον κρίνεται ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι, θα καταβάλλουν, σύμφωνα με τις πρόνοιες του διατάγματος, το ισόποσο των μεικτών μηνιαίων αποδοχών του αστυνομικού που απασχολούν, εφ` όσον το εισόδημά τους είναι ανώτερο των 100.000 ευρώ το χρόνο.

Καλή Ανάσταση, φίλε.

Παρουσίαση Υποψηφίων

Υπήρξε μεγαλόψυχος σε μια εποχή μικρόψυχων.

Υπήρξε αλτρουιστής σε μια εποχή ατομιστών.

Πρόσφερε με τήν ψυχή του όταν όλοι κοιτούν να αρπάξουν.

Αντιμετώπισε με ψυχραιμία τήν αχαριστία και την συκοφαντία.

Τον πολέμησαν γιατί ήθελε μόνο να προσφέρει.

Είχε όραμα και μπορούσε να το πραγματοποιήσει. Τούς χάλασε τήν πιάτσα γι αυτό τον έβαλαν στό μάτι.

Η υπομονή του ήταν υποδειγματική. Δεν κατηγόρησε και δεν γκρίνιαξε ποτέ και για κανέναν.

Ο βίος και η πολιτεία του ας είναι παράδειγμα για όλους.

Φίλε Κωνσταντίνε Πέππα, ο Θεός να σε αναπαύσει.
Καλή Ανάσταση.Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958, αλλά ζούσε μόνιμα στην Οινόη Αττικής. Ήταν παντρεμένος με την Αργυρώ Μπασούλου και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. 
Το 1990 ασχολήθηκε με τα κοινά ως Κοινοτικός Σύμβουλος της κοινότητας Οινόης. Το 1998 εκλέχθηκε για πρώτη φορά Πρόεδρος της κοινότητας Οινόης και έχει επαναλάβει τη θητεία του για τρεις συνεχόμενες φορές. Το 2006 αναδείχθηκε υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας στην Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής.
(στοιχεία από το http://www.giannakriekouki.gr/)

Οι βουλευτές διαλέγουν ιδιωτική ή δημόσια ασφάλιση!!! Εμείς γιατί δεν μπορούμε…;;;Υπάρχει μία ομάδα στο twitter (@Reducecostinpar) που προσπαθεί να μειώσει τις δαπάνες της Βουλής των Ελλήνων.
Αυτήν την φορά βγάλανε λαυράκι από την βουλευτή της ΔΗΜ.ΑΡ στην Β’ Πειραιά, κ. Γιαννακάκη!!!
Ξέρετε τι επιβεβαίωσε η βουλευτής;;;;
Ότι οι βουλευτές των Ελλήνων, μπορούν να διαλέξουν μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας ασφάλισης!!!!
Δηλαδή αν θέλουν ιδιωτική ασφάλεια δεν τους γίνονται κρατήσεις!!!!
Ρε γαμώτο πόσο μάγκες είναι πια αυτοί οι βουλευτές…;;
Εάν ισχύει αυτό, που μέχρι τώρα δεν έχει διαψευστεί, τότε…

εμείς πόσο μ@λ@κες είμαστε που μας κρατάνε μηνιαίως τόσα λεφτά;;;
Πραγματικά οι βουλευτές μας νοιάζονται για την δημόσια παιδεία, τόσο που πολλοί στέλνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά σχολεία…
Νοιάζονται για το σύστημα υγείας που επιλέγουν ιδιωτική και όχι δημόσια υγεία…
Τελικά πόση αυτοθυσία να αντέξουμε;;;

Το ΔΝΤ δεν μπορεί να βοηθήσει χώρες όπου υπάρχει σκληρό νόμισμα, όπως το ευρώ

Η αλήθεια πίσω από τον καυγά για το ΔΝΤ
31/07/2012
Γράφει η Σοφία Βούλτεψη
Συγγνώμη, αλλά δεν κατάλαβα, πού ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα. 

Στο ότι στο ΔΝΤ γνώριζαν από την πρώτη στιγμή πως το ελληνικό πρόγραμμα δεν βγαίνει ή στο γεγονός ότι η Ελλάδα είχε εκεί εκπρόσωπο που το γνώριζε και δεν το είπε; 

Στο ότι το ΔΝΤ γνώριζε πως δεν υπήρχε κάποιο επιτυχημένο παράδειγμα ανάλογου προγράμματος ή στο ότι όλοι – και ο κ. Παπανδρέου – γνώριζαν πως ουδένα πρόγραμμα του ΔΝΤ έχει αποδειχθεί επιτυχημένο; 

(Γι’ αυτό άλλωστε και το δίδυμο Παπανδρέου – Παπακωνσταντίνου δεν μας το παρουσίαζε ως πρόγραμμα του ΔΝΤ, αλλά ως «έναν εντελώς νέο ευρωπαϊκό μηχανισμό, που φτιάχτηκε από την αρχή» για… χάρη μας, φυσικά!) 

Στην πραγματικότητα, η ΕΕ άνοιξε από το 2008 την πόρτα στο ΔΝΤ και έκτοτε εμφανίζει τα προγράμματα αυτά ως… σύμπραξη, ενώ η αλήθεα είναι πως το πάνω χέρι το έχει το Ταμείο. 

Οπότε, δεν γίνεται αντιληπτό εις τι συνίσταται η κόντρα Παπανδρέου – Ρουμελιώτη. 

Ο μεν πρώτος, μέσω «κύκλων» του υποστηρίζει πως ο κ. Ρουμελιώτης δεν ενημέρωσε για τις συζητήσεις που γίνονταν στο ΔΝΤ, υποστηρίζοντας πως όφειλε να παραιτηθεί από τη θέση του, εφόσον διαπίστωσε πως το πρόγραμμα δεν εξυπηρετούσε τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. 

Ο δεύτερος, ζητά να μάθει αν ο κ. Παπανδρέου γνώριζε τις αμφιβολίες του τότε επικεφαλής του Ταμείου Στρος-Καν «σχετικά με τις προβληματικές πτυχές» του προγράμματος που εκπονήθηκε από την Ελλάδα και καλεί τον πρώην πρωθυπουργό να διευκρινίσει γιατί δεν επιδίωξε την άμεση αναδιάρθρωση του ελληνικού δημοσίου χρέους όπως του υποδείκνυε ο Ντομινίκ Στρος Καν, γιατί αποδέχτηκε τόσο υψηλό επιτόκιο δανεισμού από την Ευρωζώνη και γιατί συμφώνησε σε τόσο μικρή χρονική περίοδο δημοσιονομικής προσαρμογής.

Υποστηρίζει μάλιστα ότι ο ίδιος ενημέρωσε τον κ. Παπανδρέου για τα τρία αυτά θέματα, επιφυλασσόμενος να δώσει στη δημοσιότητα και άλλα στοιχεία.

Όπως φαίνεται, μια από τις «προβληματικές πτυχές» που δεν ελήφθη υπόψη είναι πως η Ελλάδα έχει ως νόμισμά της το ευρώ και επομένως δεν μπορούσε να προχωρήσει σε υποτίμηση – κάτι που το ΔΝΤ συνιστά στις άλλες χώρες προκειμένου να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Δηλαδή, εκπονήθηκε ένα πρόγραμμα, χωρίς να ληφθεί υπόψη ότι το νόμισμά μας είναι το ευρώ!

Και εδώ νομίζω βρίσκεται και η ουσία. Την οποία άλλοι δεν αντελήφθησαν και άλλοι έκαναν ότι δεν αντιλαμβάνονται!

Από εκεί και πέρα, έχουμε ακούσει τα πάντα. Ο ίδιος ο κ. Ρουμελιώτης, τον Φεβρουάριο του 2011, σε ομιλία του στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου, μιλούσε για την ανάγκη σκληρής και μακροχρόνιας προσπάθειας, ενώ για την επιμήκυνση έλεγε πως από πλευράς ΔΝΤ το επιτόκιο είναι δεδομένο και για την αναδιάρθρωση του χρέους ότι, σύμφωνα με τελευταία μελέτη του ΔΝΤ, η Ελλάδα δεν πρέπει να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του χρέους της, ούτε και οι υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης, ούτε καν η Ιταλία, διότι έτσι θα κλείσουν οι αγορές για πολλά χρόνια!

Καταλάβατε τίποτε; Ισχύει κάτι από όλα αυτά; Ήταν το επιτόκιο υψηλό ή δεδομένο; Έπρεπε να γίνει η αναδιάρθρωση ή όχι; Μας συμφέρει η επιμήκυνση ή όχι;

Το μόνο βέβαιο είναι πως ο κ. Παπανδρέου – που είχε διορίσει εκπρόσωπό μας στο ΔΝΤ τον κ. Ρουμελιώτη τον Φεβρουάριο του 2010 – είτε δεν είχε καταλάβει τίποτε από τα παραπάνω, είτε έκανε ότι δεν καταλάβαινε!

Χρόνια μας… συμβουλεύουν!

Το Ταμείο ασχολείται με τη χώρα μας εδώ και πολλά χρόνια. Ήδη από τον Ιούνιο του 2003, στην ετήσια έκθεσή του για την ελληνική οικονομία, ζητούσε λήψη μέτρων για τη διαφθορά, περιορισμό των ελλειμμάτων των ασφαλιστικών ταμείων, δημοσιονομική διαφάνεια. 

Και τον Μάιο του 2008, με άλλη έκθεσή του, προέβλεπε ότι για την ελληνική οικονομία τα χειρότερα έρχονται.

Από τότε ο Τόμας Μάγιερ, επικεφαλής οικονομολόγος της Ντόιτσε Μπανκ για την Ευρώπη, δήλωνε πως «η οικονομία στην Ελλάδα είναι ένα ατύχημα που δεν έχει συμβεί ακόμη».

Φθάσαμε έτσι στον Νοέμβριο του 2008, όταν η ΕΕ αποφάσισε να παραιτηθεί του ρόλου της και να αναθέσει στο ΔΝΤ κεντρικό ρόλο για την πρόληψη των κρίσεων!

Τώρα, διαπιστώνουν πόλεμο εναντίον της ΕΕ – οι υποβαθμίσεις πέφτουν βροχή από τους οίκους – αλλά έχουν ξεχάσει πως οι ίδιοι έφεραν στην Ευρώπη αυτό που ο Τσόμσκι αποκαλεί «τμήμα του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ». 

Τον Μάιο του 2009, το ΔΝΤ επανήλθε με συγκεκριμένες προτάσεις για την Ελλάδα: Μείωση εξαιρέσεων – φοροαπαλλαγών. Αύξηση φόρων κατανάλωσης (τσιγάρα, καύσιμα, ποτά). Φορολόγηση ελευθέρων επαγγελματιών. Αναβολή μείωσης συντελεστών για επιχειρήσεις – φυσικά πρόσωπα. Συνέχιση παγώματος μισθών – συντάξεων στο Δημόσιο, περιορισμοί αυξήσεων στον ιδιωτικό τομέα και επέκταση μερικής απασχόλησης. Χρησιμοποίηση του ΑΜΚΑ ως εργαλείο διασταύρωσης για την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής. Μαχαίρι στις δαπάνες για συντάξεις. Αυξήσεις στα τιμολόγια των ΔΕΚΟ που πρέπει να γίνουν κερδοφόρες σε 5 χρόνια και να μειώσουν προσωπικό. Μεταρρυθμίσεις που μειώνουν τα «υψηλά» περιθώρια κέρδους και το «υψηλό» κόστος εργασίας και ανοίγουν τα κλειστά επαγγέλματα. 

Αλλά τότε ο κ. Παπανδρέου ζούσε στον κόσμο του «λεφτά υπάρχουν». 

Τον Ιούνιο του 2009, έξω φρενών έγινε ο Επίτροπος Αλμούνια που κάλεσε την Ελλάδα να σταματήσει επιτέλους τις σπατάλες – προφανώς ούτε αυτός γνώριζε ότι «λεφτά υπάρχουν»! 

«Πληρώνετε πολύ ακριβά το υπέρογκο χρέος σας. Γνωρίζει ο Έλληνας πολίτης ότι περίπου το 5% των δημοσίων πόρων, δηλαδή πάνω από 10 δις ε σπαταλώνται για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους; Αυτό το ποσό αντιστοιχεί στον ετήσιο προϋπολογισμό σας για την υγεία. Είναι, επίσης, σχεδόν διπλάσιο από τα χρήματα που διαθέτει η κυβέρνηση για την παιδεία», είχε πει στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, στις 14 Ιουνίου 2009. 

Τον Αύγουστο του 2009, το ΔΝΤ επανήλθε με νέα έκθεση-καταπέλτη για την ελληνική οικονομία. Συνιστούσε  κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης, πάγωμα μισθών, αύξηση φόρων – ιδίως του ΦΠΑ και των φόρων στα ακίνητα – και απελευθέρωση απολύσεων. 

Ζητούσε επίσης μέτρα ετήσιας απόδοσης 3,7 δις ε από το 2010 μέχρι το 2013, αυστηρούς περιορισμούς στις αυξήσεις μισθών στο Δημόσιο, μείωση του πλεονάζοντος προσωπικού στον δημόσιο τομέα με περιορισμό των προσλήψεων σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά των αποχωρήσεων για λόγους συνταξιοδότησης. 

Κι’ ακόμη: Αναμόρφωση του συστήματος συντάξεων προκειμένου να περιλαμβάνει χορήγηση συντάξεων με βάση τις συνολικές αποδοχές και όχι τις αποδοχές της τελευταίας πενταετίας. Μαχαίρι στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις των δημοσίων υπαλλήλων. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής. Ενίσχυση της μερικής απασχόλησης. Κοινωνικό συμβόλαιο εργαζομένων – εργοδοτών – κράτους για την ενίσχυση της απασχόλησης που θα προβλέπει προσαρμογή των μισθών προς τα κάτω. Διεύρυνση και επιτάχυνση της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων, καθώς και απελευθέρωση αγορών, προϊόντων και υπηρεσιών. Μείωση αμυντικών δαπανών στα επίπεδα του μέσου όρου του ΟΟΣΑ. Συνέχεια των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της υγείας, καλύτερη διαχείριση δημόσιων νοσοκομείων, βελτίωση και κοστολόγηση των υπηρεσιών. 

Την ίδια ώρα ο κ. Παπανδρέου μας διαβεβαίωνε: Η ΕΕ και οι διεθνείς αγορές χρηματοδοτούν το χρέος της Ελλάδας και ζητούν ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο με τομές στα έσοδα και στις δαπάνες, καθώς και ένα πρόγραμμα συγκεκριμένων διαρθρωτικών αλλαγών, μετρήσιμων, που μπορεί να αποδώσουν σε βάθος χρόνου. Χρειάζεται διαπραγμάτευση για το έλλειμμα, που πρέπει να το κάνει κυβέρνηση με νωπή λαϊκή εντολή. Το Πασόκ θα καταργήσει όλα τα φοροεισπρακτικά μέτρα που ανακοίνωσε τις τελευταίες εβδομάδες η κυβέρνηση και είναι εις βάρος των ασθενεστέρων οικονομικά στρωμάτων. 

Τον Σεπτέμβριο του 2009, ο Στρος-Καν έκανε την αυτοκριτική του: «Το ΔΝΤ έχει τρία διαφορετικά καθήκοντα. Αρχικώς πρέπει να λειτουργεί ως σύστημα πρώιμης προειδοποίησης – εκεί δεν τα καταφέραμε τόσο καλά. Κατόπιν πρέπει να δίνει συστάσεις στους πολιτικούς – αυτό το καθήκον το καλύψαμε – και τέλος, να βοηθά χώρες σε οικονομική ένδεια». 

Στο μεταξύ, ο κ. Παπανδρέου κέρδισε τις εκλογές – με δέκα μονάδες διαφορά για να μην ξεχνιόμαστε – και για έξι μήνες συνέχιζε να παριστάνει ότι… λεφτά υπάρχουν, διαρρηγνύοντας τα ιμάτιά του πως δεν υπάρχει θέμα ΔΝΤ και πως η Ελλάδα δεν ζητά οικονομική βοήθεια από κανέναν, αλλά… πολιτική στήριξη των εταίρων για να αντισταθεί στις πιέσεις της διεθνούς κερδοσκοπίας. 

Αλλά τον Μάρτιο, λίγο πριν από τη «δημιουργία του μηχανισμού στήριξης» και την πρώτη σωτηρία μας, επισκέφθηκε την Ουγγαρία για… «να δει από κοντά το ουγγρικό πείραμα» - η Ουγγαρία ήδη εφάρμοζε τα μέτρα του ΔΝΤ. 

Δεν μας αποκάλυψε τι είδε στην Ουγγαρία, αλλά μετά έτρεξε στον τριμερή μηχανισμό, ανακοινώνοντάς το ως «χρυσό δώρο»! 

«Θα είναι ένα πρόγραμμα του ΔΝΤ» 

Στο μεταξύ, ο Στρος-Καν δήλωνε στο Μπλούμπεργκ: «Αν η Ελλάδα ζητήσει στήριξη, θα της προσφέρουμε στήριξη όπως κάνουμε με όλα τα μέλη μας. Θα είναι ένα πρόγραμμα του ΔΝΤ, αποφασισμένο από το ΔΝΤ, όπως συμβαίνει με όλες τις χώρες. Το ΔΝΤ θα καθορίσει τους όρους, όπως κάνουμε σε κάθε χώρα». 

Παρ’ όλα αυτά, ανήμερα της 25ης Μαρτίου 2010 η Ελλάδα εξασφάλιζε το όπλο που ο κ. Παπανδρέου ζητούσε για να βάλει πάνω στο τραπέζι και ο ίδιος δήλωνε: «Οι κόποι και οι θυσίες του ελληνικού λαού πιάνουν τόπο». 

Φυσικά, ουδόλως ελήφθη υπόψη η γνώμη του τότε επικεφαλής της ΕΚΤ Ζαν –Κλοντ Τρισέ, που στις 5 Μαρτίου τάχθηκε κατά της προσφυγής της Ελλάδας στο ΔΝΤ λέγοντας πως το Ταμείο ΔΕΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΩΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ-ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ! 

(Ακριβώς επειδή υπάρχει το ευρώ που δεν μπορεί να υποτιμηθεί). 

Αλλά, ως γνωστόν, η προσφυγή έγινε στις 23 Απριλίου 2010 με εκείνη την περίφημη δήλωση με φόντο το Καστελόριζο και χωρίς ο κ. Παπανδρέου να αναφέρει ούτε μια φορά τη λέξη «ΔΝΤ». 

Φυσικά, γνώριζε τα πάντα. Γνώριζε – όλοι γνώριζαν – πως το ΔΝΤ δεν ενδείκνυται για χώρες της ευρωζώνης, όπως γνώριζε πως το ΔΝΤ απέτυχε σε σειρά περιπτώσεων – Κορέα, Ταϊλάνδη, Ινδονησία, Αργεντινή, Ισημερινός, Μεξικό, Λεττονία, Ρουμανία (η πρώτη σύμπραξη ΔΝΤ-ΕΕ που έφερε 137.000 απολύσεις, αύξηση φόρων, μείωση μισθών, βαθιά ύφεση άνω του 7%), Ουκρανία (ύφεση 15%), Ουγγαρία, Τουρκία, Ισλανδία, Ρωσία, Βρετανία. 

Εξ όσων είναι γνωστά, το ΔΝΤ έχει να επιδείξει ως επιτυχημένη του παρέμβαση μόνο αυτή της Βραζιλίας. 

Εξ ου και η ήξεις αφήξεις έκθεση του ΔΝΤ, τον Μάιο του 2010: Προέβλεπε σταδιακή υποχώρηση του χρέους της Ελλάδας στο 120% το 2020, αλλά… η χαμηλή ανάπτυξη θα μπορούσε να οδηγήσει στο μέλλον σε αύξηση του χρέους έως και 149% το 2013! 

Απ’ ό,τι φαίνεται από την υπόθεση αυτή μόνο το ΔΝΤ έχει βγει κερδισμένο. 

Λίγο πριν φουντώσει η βιομηχανία των δανείων, βρισκόταν στο χείλος της χρεοκοπίας και, για να αντιμετωπίσει τα ελλείμματά του, ετοιμαζόταν να πουλήσει ράβδους χρυσού! 

Προσθέστε σε όλα αυτά την αποκάλυψη – μέσω ντοκιμαντέρ-αγιογραφίας του Στρος-Καν – για τις επαφές του με τον Γ. Παπανδρέου ήδη από τον Δεκέμβριο του 2009 και αμέσως γίνεται αντιληπτό ότι το ΔΝΤ έψαχνε τρόπο να χωθεί στην Ευρώπη και να λύσει το πρόβλημά του. 
  
«Δουλέψαμε επί μήνες πριν (την προσφυγή) με τις ελληνικές αρχές και το κάναμε υπόγεια», έλεγε κομπάζοντας ο Στρος-Καν μπροστά στην κάμερα. 

Πάντως, για να επιστρέψω στον καυγά Παπανδρέου-Ρουμελιώτη, ο Στρος-Καν είχε διαψεύσει τον Απρίλιο του 2011 δημοσίευμα του «Σπήγκελ», σύμφωνα με το οποίο πίεζε για αναδιάρθρωση του χρέους της Ελλάδας και μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Ν. Υόρκη είχε πει ότι στηρίζει τη θέση της τότε ελληνικής κυβέρνησης για μη αναδιάρθρωση του χρέους. 

Μάλιστα, είχε τότε λεχθεί (από τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Κομισιόν Ντερούζ),  πως δεν έχει υπάρξει ποτέ αναδιάρθρωση στο πλαίσιο μιας νομισματικής ένωσης. 

Ο δε Ντέιβιντ Χόλεϊ του ΔΝΤ, είχε, στις 28 Απριλίου 2011, επαναλάβει την πάγια θέση του Ταμείου κατά της αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους. 

Άλλωστε, είχε ήδη δοθεί στη δημοσιότητα η έκθεση του ΔΝΤ, που για την Ελλάδα προέβλεπε ύφεση της τάξης του 3% το 2011 και ανάπτυξη της τάξης του 1,1% το 2012, ενώ τοποθετούσε την ανεργία στο 15% το 2012. 

Πέφτουν συνεχώς έξω! 

Φυσικά, έπεσε έξω σε όλα! Και τον Σεπτέμβριο του 2011, το ΔΝΤ μας ενημέρωσε πως ξεκινά μια διαδικασία που θα του επιτρέψει να… μην επαναλάβει τις αστοχίες των τελευταίων χρόνων όσον αφορά στις προβλέψεις του δημόσιου χρέους, π.χ. στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες! 

Από τότε, το Ταμείο δεν κάνει άλλο από το να αναθεωρεί προς τα κάτω τις προβλέψεις του. 

Το Σεπτέμβριο του 2011 αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη στην ευρωζώνη και στις ΗΠΑ και αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις του για το ανώτατο επίπεδο του δημόσιου χρέους της Ελλάδας στο 189% του ΑΕΠ το 2012, έναντι του 172%, που ανέφερε στην τελευταία του πρόβλεψη τον Ιούνιο. 

Τον Φεβρουάριο του 2012 μας είπε ότι το 2020 το χρέος θα βρίσκεται στο 129% του ΑΕΠ και τον Απρίλιο του 2012, στην εαρινή του έκθεση, προέβλεπε ύφεση 4,7% για το 2012 και μηδενικό ρυθμό ανάπτυξης το 2013. 

Και πριν από δεκαπέντε μέρες, στη θερινή του έκθεση, το ΔΝΤ αναθεώρησε (ξανά) τις προβλέψεις του για την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Βρετανία και ανακοίνωσε πως η παγκόσμια ανάπτυξη φέτος και το 2013 θα είναι μικρότερη από όσο προέβλεπε αρχικά. 

Κατόπιν όλων αυτών, αναρωτιέται κανείς τι νόημα έχουν οι δηλώσεις και οι αντεγκλήσεις επί των απόψεων του ΔΝΤ. 

Διερωτάται επίσης κανείς – επειδή ακούω ότι προτείνεται κάτι τέτοιο – τι θα έβγαινε από μια συζήτηση ή μια εξεταστική της Βουλής με αφορμή τις τελευταίες αποκαλύψεις περί των απόψεων του ΔΝΤ! 

Δεν χρειάζεται καμιά επιτροπή για να συνειδητοποιήσουμε – επιτέλους – πως το ΔΝΤ δεν είχε καμιά δουλειά στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. 

Διότι το ΔΝΤ δεν μπορεί να βοηθήσει χώρες όπου υπάρχει σκληρό νόμισμα.
http://www.elzoni.gr/html/ent/578/ent.24578.asp

Άγιος Ανώνυμος Κρητικός ΝεομάρτυραςΗμερομηνία εορτής: 31/07/2012
Δεν βρέθηκε αγιογραφία. Παρακαλούμεεπικοινωνήστεμαζί μας, αν έχετε να μας προτείνετε κάποια.
Τύπος εορτής: Σταθερή.
Εορτάζει στις 31 Ιουλίου εκάστου έτους.
Άγιοι που εορτάζουν: Αγιος Ανωνυμος Κρητικος Νεομαρτυρας (; - 1811)


Μέγεθος γραμματοσειράς κειμένου:Font ResizeFont ResizeFont Resize

Βιογραφία
Ο Νεομάρτυρας αυτός ήταν από την Κρήτη και γεννήθηκε από γονείς ευσεβείς. Είκοσι χρονών βρέθηκε στη δούλεψη ενός Τούρκου στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.

Κάποια νύκτα, ο Τούρκος αυτός, θέλησε να εκμεταλλευτεί τον νεαρό. Τότε ο ευσεβής νέος αρνήθηκε και πάνω στην απελπισία του μαχαίρωσε τον Τούρκο με αποτέλεσμα αυτός να πεθάνει.

Την επομένη μέρα οι φίλοι του σκοτωμένου Τούρκου, μόλις άκουσαν το γεγονός, συνέλαβαν τον νεαρό χριστιανό και τον πήγαν στον δικαστή. Αλλά επειδή δεν υπήρχε μαρτυρία σε βάρος του τον άφησαν ελεύθερο.

Μετά δύο μέρες όμως, τον συνέλαβαν πάλι και αφού τον βασάνισαν σκληρά, ομολόγησε όλη την αλήθεια. Τότε ο δικαστής του πρότεινε, για να σώσει τη ζωή του, ν' αρνηθεί τον Χριστό και να γίνει μουσουλμάνος. Ο Νεομάρτυρας απέρριψε την πρόταση του δικαστή και με θάρρος ομολόγησε πως γεννήθηκε, είναι και θέλει να πεθάνει χριστιανός. Τότε μια από τις μέρες του Ιουλίου το 1811 μ.Χ., τον θανάτωσαν με απαγχονισμό. Δύο μέρες έμεινε το τίμιο λείψανο του στην κρεμάλα, κατόπιν το κατέβασαν και το έχωσαν στην άμμο. 

Τι φταίει ο Χριστός;


«ΜΕ ΕΚΑΝΑΝ ΝΑ ΣΙΧΑΘΩ ΤΟΝ ΘΕΟ ΠΟΥ ΔΕ ΦΤΑΙΕΙ ΣΕ ΤΙΠΟΤΑ»

15Απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από την εκπομπή “Αθέατα Περάσματα-Θεέ μου, είσαι όλος μια αγκαλιά” του π.Ανδρέα Κονάνου.
Τώρα δεν ψάχνουμε ενόχους. Ψάχνουμε να σκεφτεί ο καθένας μέσα του αν έχει κάνει μία τέτοια ζημιά στους γύρω μας, μόνο και μόνο για να βοηθηθούμε και να επανορθώσουμε. Δε θέλουμε να πυροβολήσουμε κανέναν. Στράφηκα σε έναν μαθητή και μου είπε τα εξής: “Τι να πω; Μα δεν είναι ζωή αυτή. Με το ζόρι να νηστεύω, με το ζόρι να πηγαίνω εκκλησία, με το ζόρι να προσεύχομαι. Όλα με το ζόρι!”.

Και σηκώνει ένας το χέρι, “Να πω και κάτι άλλο εγώ;” Τον είδα αναμαλλιασμένο και φοβήθηκα τι θα ακούσω. του λέω “Για πες. Θα μιλήσεις ευγενικά, όμως, έτσι;” “Ναι. Ακούστε. Με έκαναν να σιχαθώ και να βαρεθώ όλα αυτά και να αντιπαθήσω και να χάσω την πίστη μου και να μη θέλω το Θεό.” Και συμπληρώνει ο ίδιος κάτι φοβερό:“Που, ο Χριστός είναι το ωραιότερο πρόσωπο! Είναι ο καλύτερος! Που δεν φταίει σε τίποτε αυτός.

Αλλά έτσι που με μεγάλωσαν… Μ’ αυτά που μου έλεγαν και με τον τρόπο που με δίδασκαν, με έκαναν να τα αντιπαθήσω όλα!” Εγώ άκουγα βουβός και αμήχανος, με δέος και ντροπή που τα παιδιά καθρέπτιζαν έτσι ειλικρινά την επαφή με τον κόσμο των μεγάλων.

Πόσο με εντυπωσίασε αυτή η φράση του παιδιού: “Ο Χριστός είναι ο καλύτερος. Είπε τα πιο ωραία πράγματα. Είναι ο πιο καλός. Τι φταίει ο Χριστός; Δεν φταίει ο Χριστός!” Αλλά όταν εμείς, οι οποίοι έχουμε την επιγραφή του Χριστού στη ζωή μας διαστρεβλώνουμε την εικόνα του στα παιδιά, τι περιμένουμε; Όλοι μας νομίζουν αληθινούς χριστιανούς. Με νομίζει ο άλλος πρότυπο χριστιανού.

Κι ό,τι πω θα νομίζει ο άλλος που με βλέπει ότι είναι λόγος της Εκκλησίας. Κι αν είναι λάθος; Θα καλλιεργήσω μέσα σου μια λάθος εικόνα για την Εκκλησία. Αυτό δε γίνεται πάντα; Μας λένε κάτι οι μεγαλύτεροι είτε αυτοί είναι οι γονείς, οι ιερείς, κι οι θεολόγοι μας, άνθρωποι τους οποίους θεωρούμε συνήθως πρότυπο στη ζωή μας.

Νομίζουμε ότι μας διδάσκουν τη σωστή άποψη για το Θεό και ότι σχεδόν είναι το στόμα του Θεού. Ό,τι μας πουν αυτοί το πιστεύουμε ότι είναι και η γνώμη της Εκκλησίας, η έγκυρη, η σίγουρη, η ασφαλής που δεν σηκώνει αντίρρηση. Κι αν αυτό που μας λένε είναι λάθος; Τότε χαλάει όλη η πίστη που χτίζουμε μέσα μας. Και στην περίπτωση του παιδιού χαλάει όλος ο λογισμός. 
http://www.agioritikovima.gr/%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99-%CE%96%CE%A9%CE%97%CE%A3/8509-me-ekanan-na

Οι απίστευτες επιδόσεις ενός τυφλού τοξοβόλου!Posted by kantonopou at Ιουλίου 30, 2012
Οι απίστευτες επιδόσεις ενός τυφλού τοξοβόλου
Χωρίς μάτια, και όμως στοχεύει χρυσά μετάλλια στην τοξοβολία! Ούτε στην αρχαία Ελλάδα δεν συνέβαιναν τέτοια θαύματα από τους περίφημους τοξότες της που συνόδευαν τον στρατό του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Ο Νοτιοκορεάτης Ιμ Ντονγκ Χιουν προκρίθηκε με ευκολία στην επόμενη φάση της τοξοβολίας στο ομαδικό Ανδρών και, μάλιστα, με νέο παγκόσμιο ρεκόρ.
Και όμως, η όρασή του είναι προβληματική σε μεγάλο βαθμό.
Από το αριστερό μάτι έχει απώλεια 90% και από το δεξί 80%. Με λίγα λόγια, ο 26χρονος πρωταθλητής που λατρεύει το σούσι και τις σούπες είναι τυφλός.
Μόνος του δεν πάει πουθενά. Ακόμα και στο γυμναστήριο εδώ στο Λονδίνο συνοδεύεται από τον βοηθό προπονητή του. Δεν μπορεί, βλέπετε, να κυκλοφορεί ελεύθερα μόνος του.
Τον στόχο τον ξεχωρίζει θολά από τα χρώματα, δεν βλέπει τους ομόκεντρους κύκλους τη στιγμή της στόχευσης.
Επίσης, δεν φοράει γυαλιά, επειδή τον εμποδίζουν.
Τίποτα δεν εμποδίζει όμως το Ιμ να κατακτά χρυσά μετάλλια όπως το 2004 στην Αθήνα και το 2008 στο Πεκίνο. Οπως ίσως και στο Λονδίνο.
«Πέτυχα παγκόσμιο ρεκόρ, αλλά μην ξεχνάτε ότι βρισκόμαστε ακόμα στον πρώτο γύρο, υπάρχει δύσκολος δρόμος στη συνέχεια» λέει ο ίδιος.
Το βράδυ δεν υπήρξε γιορτή. Μάλλον υπήρξε γιορτή όχι όμως για το παγκόσμιο ρεκόρ αλλά για ορισμένα πακέτα που έφθασαν στο κτίριο της αποστολής απευθείας από τη Σεούλ.
Πακέτα με κορεάτικο φαγητό που τους προμηθεύει τακτικά ο χορηγός της ομάδας, η αεροπορική εταιρεία της πατρίδας του έτσι ώστε να μην τους λείπουν οι γνωστές γεύσεις.
Οι προκριματικοί γύροι δεν απαιτούν εισιτήρια, οπότε υπήρξε πλήθος κόσμου στην τοξοβολία.
Τάσος Παπαχρήστου

70: DISCO HITS

Συνέντευξη με τον Ολυμπιονίκη Ηλία Ηλιάδη (video)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ: «ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ; ΑΜ, ΔΕ ΣΦΑΞΑΝΕ!»15

“Δε σηκώνει να χάσουμε άλλη πατρίδα. Δε θα μείνει τίποτα. Τα σχέδια των παλιών, έχουν απωθηθεί. Η Ελλάδα κάτω από τον Όλυμπο; Αμ, δε σφάξανε”!


Με τα λόγια αυτά, σήμερα, ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος, έστειλε ένα μήνυμα, μέσω του κηρύγματός του, από τον Ιερό Ναό Αγίου Θεράποντος, σε όλους όσους επιβουλεύονται την πατρίδα μας.

Ειδικά για τον πρωθυπουργό των Σκοπίων, Νίκολα Γκρούεφσκι είπε ως η τελευταία του παρέμβαση, για την υποτιθέμενη ύπαρξη Σκοπιανής μειονότητας στην Ελλάδα είναι σατανική!

“Αυτό είναι σατανικό. Τι δουλειά έχετε εσείς με την Ελλάδα; Όσοι έμειναν, είναι Έλληνες Μακεδόνες, αυτόχθονες. Γιατί εμβάλεις τέτοιο θέμα σε μια τέτοια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται αυτήν την ώρα, για να υπάρξει μια συμφωνία”, ρώτησε;

Ο παναγιότατος υπογράμμισε πως, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, ο ειδικός μεσολαβητής του ΟΗΕ για το θέμα των Σκοπίων δε φαίνεται να εισέπραξε θετικές εντυπώσεις από τα Σκόπια κι αποκάλυψε πως Νίμιτς και Βασιλάκης (σ.σ. ο ειδικός πρέσβης που ασχολείται με το θέμα) ήρθαν στη Θεσσαλονίκη και συζήτησαν για την υπόθεση.

“Δε μου είναι ευχάριστο να επανέρχομαι στο θέμα, αλλά είναι τόσο σοβαρό, τη στιγμή που αναπτύσσονται κι άλλες ενέργειες και προσπάθειες και στο χώρο της Θράκης και υπάρχουν τόσες βλέψεις στα νησιά μας (σ.σ. αναφέρθηκε και στην περίπτωση της τουρκικής φρεγάτας που… έκοβε βόλτες στο Αιγαίο)”, τόνισε. Πρόσθεσε πως “θέλουμε να ζήσουμε σε ειρήνη και δε ζητάμε να πάρουμε τίποτα, παρόλο που πολλά κομμάτια γης είναι δικά μας. Γιατί υπάρχει και η λογική. Αλλά, όταν γίνονται τέτοιες συζητήσεις, τέτοιες διαβουλεύσεις κι έρχεται αυτός ο κύριο ς να ζητήσει να αναγνωρίσει το ελληνικό κράτος την ύπαρξη Σκοπιανής μειονότητας; Ε, βέβαια. Αν θέλαμε να αυτοκτονήσουμε, θα το κάναμε. Δε θα αυτοκτονήσουμε! Θα μείνουμε και θα πολεμήσουμε”, τόνισε!

Πρότεινε, δε, στον κ. Γκρουέφσκι “να ξαναδιαβάσει τις θέσεις του προκατόχου του, Γκεοργκέφσκι, που είπε ότι η κοινωνία της χώρας είναι απέναντι σε μια προσπάθεια νέας παραχάραξης της ιστορίας. Και συνέχισε να λέει ότι όλα αυτά, περί Σκοπιανών και Μακεδονίας του Αλέξανδρου, είναι τεχνάσματα και επομένως κάνουν λάθος. Οι ίδιοι το λένε. Ο προκάτοχός του. Κι αυτός γίνεται όλο και πιο πεισματάρης –κι αν υπάρξει εμπλοκή στο θέμα αυτό, θα ΄ναι ευθύνη τους”, υπογράμμισε.

Τα 100 χρόνια από το ‘12 και το φυλλάδιο

Ο Παναγιότατος αναφέρθηκε και στο θέμα του εορτασμού των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τον τουρκικό ζυγό. “Υπάρχουν μερικοί που δε θέλουν να γιορτάσουν τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι ύποπτο. Εδώ υπάρχουν πόλεις που γιορτάζουν τα ελευθέριά τους. Και δε θα γιορτάσει όλη η Ελλάδα την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης; Που χύθηκε τόσο αίμα”, αναρωτήθηκε;

Παρουσίασε ένα φυλλάδιο το οποίο εξέδωσε η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, με ιστορικά στοιχεία για το 1912 και τόνισε: “Είμαι ικανός να πάρω παιδιά από την εκκλησία και να τα μοιράσω σε όλες τις καφετέριες”! Για να μάθουν, όπως είπε, την ιστορία που έπρεπε να τη μαθαίνουν από τους καθηγητές τους…
 http://www.agioritikovima.gr/eipan/8470-thealonikis-an

Δίκασον Κύριε τους εμπρηστάς


Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος, Δίκασον Κύριε τους εμπρηστάς


Δίκασον Κύριε τους εμπρηστάς
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
Πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες ἡ πύρινη λαίλαπα κατέστρεψε ἀνελέητα τό φυσικό κάλλος μιᾶς ἀπό τίς ὡραιότερες περιοχές πάνω ἀπό τήν πόλη τῶν Πατρῶν. Ἐπί ὧρες καί ἡμέρες, τό πράσινο στίς περιοχές Καστριτσίου, Ἀργυρῶν, Σελλῶν, Πλατανίου, πάλευε μέ τήν φωτιά χωρίς νά μπορῇ νά ἀντισταθῇ στήν καταστροφική της μανία.
Κινδύνευσαν οἰκισμοί, καταστράφηκαν περιουσίες. Ἀνθρώπινες ζωές ἀπειλήθηκαν, τήν ὥρα πού πάλευαν μέ τίς φλόγες, προκειμένου νά μή ἐπεκταθῇ ἡ μανία τῆς πυρκαϊᾶς σέ κατωκημένες περιοχές. Ἐκτός ἀπό τόν τρόμο καί τήν οἰκολογική καταστροφή, ἡ ὁποία εἶναι πολύ μεγάλη καί δημιουργεῖ θλίψη στήν καρδιά, ἕνα πυκνό σύννεφο καπνοῦ μέ ἄσχημα ἀποτελέσματα γιά τήν ὑγεία τῶν ἀνθρώπων καί κυρίως ἐκείνων πού ἔχουν προβλήματα, ὅπως ἀναπνευστικά κ.λ.π., ἐσκέπασε τόν οὐρανό τῆς πόλεως, δημιουργώντας καί ἀνάλογα συναισθήματα.

Εἴδαμε ἀπό κοντά τόν ἀγῶνα γιά τήν κατάσβεση τῆς φωτιᾶς, τήν μάχη μέ τίς φλόγες τῶν Πυροσβεστῶν καί τῶν ἄλλων δυνάμεων, πού ἐβοήθησαν ἀπό ξηρᾶς καί ἀέρος γιά νά περιορισθῇ τό κακό, παρά τίς λίαν ἀντίξοες καιρικές συνθῆκες. Ζήσαμε τήν ἀγωνία, ὅσων συντόνιζαν τό δύσκολο ἔργο, ἀλλά καί τήν ἀγωνία τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς καί τόν πόνο τους γιά τό μεγάλο κακό. Ὅλους προσπαθήσαμε, νά τούς ἐμψυχώσωμε καί νά τούς στηρίξωμε.
Τόσο κατά τήν διάρκεια τῆς καταστροφῆς, ὅσο καί μετά, ἀνέβαιναν στόν νοῦ μας κάποιες σκέψεις, τίς ὁποῖες ἐπιθυμοῦμε νά ἐκφράσωμε καί νά τίς μοιραστοῦμε μαζί σας.
Κάθε χρόνο ὅταν ἔρχεται τό καλοκαίρι, ζοῦμε στήν Ἑλλάδα μέ τόν φόβο καί τόν τρόμο τῆς καταστροφῆς ἀπό τίς πυρκαϊές. Παρά τίς προειδοποιήσεις καί τίς ἐνημερωτικές προσπάθειες ἀπό ὅλες τίς ἀρχές, ἐν τούτοις κάθε καλοκαίρι ἡ Πατρίδα μας ζεῖ τόν πύρινο ἐφιάλτη, θρηνώντας πολλάκις καί ἀνθρώπινες ζωές. Δέν θά λησμονήσωμε ποτέ τά θύματα τῆς πυρκαϊᾶς στήν γειτονική Ἠλεία πρίν λίγα χρόνια. Θά ἀντηχῇ πάντοτε στά αὐτιά μας ὁ θρῆνος ἐκείνων πού ἔχασαν τότε ἀγαπημένα τους πρόσωπα, σέ κάποιες περιπτώσεις μάλιστα ὄχι ἕνα, ἀλλά περισσότερα. Ἀκόμα καί οἰκογένειες ξεκληρίστηκαν στήν προσπάθειά τους, νά σωθοῦν ἀπό τίς φλόγες, πού κατάπιναν τά πάντα στό πέρασμά τους.
Κάθε χρόνο χάνονται Πυροσβέστες, οἰκογενειάρχες, πού ἀγωνίζονται γιά νά ζήσουν τήν οἰκογένειά τους, μέσα ἀπό δύσκολες συνθῆκες καί σέ δύσκολους καιρούς.
Γιατί ἆραγε; Ποιά κατάρα κυνηγάει αὐτό τόν τόπο; Ποιός μισεῖ τόσο τήν ὀμορφιά τῆς χώρας μας καί θέλει ὁπωσδήποτε νά τήν καταστρέψῃ; Αὐτά καί ἄλλα ἐρωτήματα ἔρχονται νά μᾶς ἀπασχολήσουν, σέ τέτοιες κρίσιμες ὧρες. Πολλοί προσπαθοῦν μέ διάφορους τρόπους, νά δώσουν ἀπαντήσεις στά ἐρωτήματα αὐτά.
Ἐμεῖς θά σημειώσωμε τά παρακάτω, ἐπί τοῦ τόσο σοβαροῦ αὐτοῦ ζητήματος.
1. Αἰτία τῆς καταστροφῆς εἶναι ἡ ἀλαζονεία μας. Οὐδείς ἀμφιβάλλει, ὅτι οἱ φωτιές ἔχουν τήν αἰτία τους  στόν ἀνθρώπινο παράγοντα καί στό ἀνθρώπινο χέρι καί ὅτι πρόκειται γιά συγκεκριμένο σχέδιο κάθε φορά, σέ συγκεκριμένες περιοχές. Ὅλα γίνονται στήν κατάλληλη στιγμή. Βεβαίως ἔχομε καί περιπτώσεις, πού δέν εὐθύνεται ὁ ἄνθρωπος, ἀλλά αὐτές εἶναι ἀπειροελάχιστες. Λίγες ἐπίσης εἶναι οἱ φορές, κατά τίς ὁποῖες οἱ πυρκαϊές συμβαίνουν ἀπό ἀνθρώπινη ἀβλεψία, ἀκουσίως δηλαδή, ὅπως λέγομε στήν ἐκκλησιαστική γλῶσσα.
Αὐτή ἡ ἀλλαζονεία, στήν ὁποία ἀναφερθήκαμε παρά πάνω, ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο στήν ὕβρη ἐναντίον τοῦ προσώπου τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ δέν ὑπολογίζει, δέν σέβεται τίς δωρεές τοῦ Θεοῦ καί ἀπορρίπτει ἀγνωμόνως τήν ἀγάπη τοῦ Θείου Δημιουργοῦ. Τά ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς ὕβρεως εἶναι ὀδυνηρά γιά τόν ἴδιο τόν ἄνθρωπο καί τήν κτίση ὁλόκληρη, ἡ ὁποία, κατά τόν Ἅγιο Ἀπόστολο Παῦλο, «συστενάζει καί συνωδύνει ἄχρι τοῦ νῦν» (Ρωμ. 8,22), ἐξ αἰτίας τῆς ἁμαρτωλότητος τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς φρικτῆς ἀποστασίας του ἀπό τόν Θεό.
Αύτή ἡ καταστροφική μανία τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὁποία ὁπλίζει τό μιαρό του χέρι, γιά νά μεταβληθῇ μέσα σέ λίγα λεπτά σέ στάχτη, ὅ,τι ἔδιδε μέχρι τώρα ζωή, συνιστᾶ εἰδική ψυχοπαθολογία, τρέλλα, μίσος, κακία.
Μόνο ἐχθροί τῆς Ἑλλάδος θά μποροῦσαν, νά ἐργασθοῦν γιά ἕνα τόσο στυγνό ἔγκλημα. Καί πολλάκις βεβαίως τό ἔπραξαν, εἴτε μόνοι τους, εἴτε σέ συνεργασία μέ ἐπιλήσμονας τοῦ χρέους των ἔναντι τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀνθρώπων, «δικούς μας».
2. Ἡ καταστροφή αὐτή, συνιστᾶ ὕβρη ἐναντίον τοῦ προσώπου τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος εἶναι δημιουργημένος «κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ». Αὐτός πού ἁπλώνει τό χέρι του νά καταστρέψῃ, δέν σέβεται τόν κόπο καί τόν μόχθο, τόν ἱδρῶτα καί τά βάσανα, ἐκείνων πού μέσα ἀπό σκληρή δουλειά, ἀπέκτησαν ἕνα σπίτι καί καλλιεργοῦν τά κτήματά τους, γιά νά ζήσουν τήν οἰκογένειά τους. Κλαίοντας, μᾶς ἔλεγε μεταξύ τῶν ἄλλων, κάτοικος τῆς πυρόπληκτης περιοχῆς. «Καταστράφηκε τό κτῆμα μου μέ τά δέντρα, ἐλιές κ.λ.π. ἀπ’ ὅπου ζοῦσα τήν οἰκογένειά μου».
Μόνο σέ «διαστροφή» μπορεῖ κάποιος, νά ἀποδώσῃ τό γεγονός, νά μένουν ἀνάλγητοι οἱ ἐμπρηστές μπροστά σέ τόσο πόνο, μπροστά στήν ἀγωνία καί τό μαρτύριο πού βιώνουν ὁλόκληρες περιοχές, χωριά καί πόλεις.
3. Ὁ ἐμπρησμός συνιστᾶ ὕβρη ἔναντι αὐτῆς ταύτης τῆς κτίσεως, ἡ ὁποία εἶναι ὁ ναός, τόν ὁποῖο ἔκτισε ὁ ἴδιος ὁ Θεός καί τοποθέτησε ἐντός αὐτοῦ λειτουργό τόν ἄνθρωπο. Εἶναι τό σπίτι μας, τό ὁποῖο εἶναι τόσο ὄμορφα καί σοφά στολισμένο γιά νά ἀπολαμβάνωμε μιά ζωή ἄνετη, δῶρο τοῦ οὐράνιου Πατέρα μας.
Ἡ οἰκολογική καταστροφή, εἶναι τό βίαιο γκρέμισμα αὐτοῦ τοῦ οἴκου. Εἶναι ἡ ἐπανάσταση τῶν ἀχαρίστων παιδιῶν, τά ὁποῖα στό τέλος ἀπολαμβάνουν τά φρικτά ἀποτελέσματα τῶν ἐρειπίων καί τῆς καταστροφῆς, πού μέ τά ἴδια τους τά χέρια καί τήν, σκληρότερη ἀπό τήν πέτρα, καρδιά τους ἐδημιούργησαν.
Παραπονούμεθα συνεχῶς γιά τίς συνθῆκες πού ζοῦμε πλέον. Γιά τήν κλιματολογική ἀλλαγή, γιά τίς πλημμύρες πού γίνονται τόν χειμῶνα καί πνίγουν τίς πόλεις, γιά τήν μόλυνση γενικά τοῦ περιβάλλοντος, γιά τήν ἐξαφάνιση τῆς πανίδος καί τῆς χλωρίδος, γιά τόσες ἀσθένειες κ.ο.κ. Γνωρίζομε τά αἴτια καί ὅμως μένομε ἀμετανόητοι.
Ὅλα τά παραπάνω, ὡς ἀντιλαμβάνεσθε, ὁδηγοῦν τόν ἄνθρωπο στήν «κόλαση» πού ἑτοίμασε ὁ ἴδιος γιά τόν ἑαυτό του. Ἐξ’ ἄλλου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἶναι σαφής καί κατηγορηματικός. «Τά ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος..» (Ρωμ. 6,23)
Γι’  αὐτό καί οἱ Θεοφόροι Πατέρες μέσα ἀπό μιά τέτοια προοπτική σωτηρίας, ἀναφέρουν τίς φρικτές ἀρές καί τά ἐπιτίμια γιά ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ὁπλίζουν τό χέρι τους μέ τήν καταστροφική φωτιά καί μεταδίδουν στήν κτίση, τήν φρίκη τῆς ψυχῆς τους, προκαλώντας τόν πόνο καί τήν καταστροφή. Πρέπει νά καταστῇ γνωστόν, ἐάν δέν ἔχει γίνει, ὅτι «πᾶσα παράβασις καί παρακοή, ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν» (Ἑβρ. 2,2).
Δυστυχῶς, τό ἔγκλημα αὐτό μένει, ἐν πολλοῖς, ἀτιμώρητο ἀπό πλευρᾶς τῶν ἁρμοδίων Ἀρχῶν. Πιστεύομε ὅτι χρειάζεται:
1. Παραδειγματική τιμωρία ὅλων αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ, πρός ἴδιον ὄφελος (οἰκοπεδοποίηση τῶν ἐκτάσεων κ.λ.π.), προκαλοῦν αὐτό τό μεγάλο κακό.
2. Ἄμεση δέσμευση τῶν πυροπλήκτων περιοχῶν, ὥστε νά μή ὑπάρχουν «μονοπάτια ἁμαρτωλά» γιά τήν ὅποια «ἀξιοποίησή τους».
3.Καταγραφή τῶν ζημιῶν, πού προκλήθηκαν ἀπό τήν φωτιά, προκειμένου νά βοηθηθοῦν ἀπό τίς ἁρμόδιες Ἀρχές οἱ πυρόπληκτοι, ὄχι μόνο μέ λόγια, ἀλλά ἐμπράκτως.
4.  Ἀναδάσωση, τό συντομώτερο δυνατόν, τῶν πυροπλήκτων περιοχῶν, ὥστε νά ἀποφεύγεται ἡ χρήση τους γιά «ἀλλοτρίους» σκοπούς.
5.Λήψη τῶν ἀπαραίτητων μέτρων πυροπροστασίας, ὥστε νά ἀποτρέπωνται οἱ καταστροφικές πυρκαϊές. Ὁ συντονισμός ὅλων τῶν δυνάμεων ὡς πρός τό θέμα αὐτό καί κυρίως κατά τήν περίοδο τῆς αἰχμῆς, θά βοηθήσῃ πάρα πολύ.
6.Ἐγρήγορση ὅλων μας ἀπό τόν μικρότερο μέχρι τόν μεγαλύτερο, ὥστε νά προλαμβάνωνται οἱ καταστροφές ἀπό τίς φωτιές, πού ταλαιπωροῦν κάθε χρόνο τήν χώρα μας.  
7.Ἀπαραίτητη διαπαιδαγώγηση, ὥστε τά παιδιά μας, ἀλλά καί γενικώτερα οἱ ἄνθρωποι, νά ἀποκτήσουν συνείδηση εὐθύνης ἔναντι τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, ἔναντι αὐτῆς ταύτης τῆς ζωῆς.
8.Ἐκπαίδευση ὄχι μόνο τοῦ Πυροσβεστικοῦ προσωπικοῦ, ἀλλά καί εὐρύτερα τοῦ Λαοῦ μέσα ἀπό εἰδικά προγράμματα, ἐκπομπές κ.λ.π. γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν πυρκαϊῶν καί τῶν κινδύνων ἀπό τίς φωτιές.
·  Πρός τούτοις θά ἤθελα νά ἐπαινέσω καί νά συγχαρῶ ὅλους, ὅσοι ἐβοήθησαν στόν συντονισμό γιά τήν κατάσβεση τῆς φωτιᾶς, ἀπό τά ὑψηλότερα κλιμάκια, μέχρι τόν ἁπλό πολίτη καί ἰδιαιτέρως, τούς ἄνδρες τῆς Πυροσβεστικῆς ὑπηρεσίας καί τῶν ἄλλων δυνάμεων, οἱ ὁποῖοι νύκτα καί ἡμέρα, μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς τους έργάζονταν ἀπό ξηρᾶς καί ἀέρος, κάτω ἀπό πολύ δύσκολες συνθῆκες γιά τήν κατάσβεση τῆς καταστροφικῆς πυρκαϊᾶς.
Προσευχομέθα καί εὐχόμεθα, νά μήν ξαναζήσωμε ἄλλο πύρινο ἐφιάλτη, οὔτε στήν περιοχή μας, οὔτε σέ ἄλλα μέρη τῆς ὄμορφης Πατρίδος μας. Ὁ Θεός, ἄς βοηθήση νά συνετιστοῦν οἱ ἀσυνείδητοι καταστροφεῖς καί νά ἐλεηθοῦν, διότι δικαία θά εἶναι ἡ τοῦ Κυρίου «πυρίνη ἀπειλή», ἐπί τάς κεφαλάς αὐτῶν.