Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2016

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


 http://www.fotgrammi.gr/images/content/tama,,,,.jpg
 
Σωματεῖον
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕ  - ΟΥΤΕ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΘΑ
Ἕδρα: MOYΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
Τηλ. 0030  210-3254321-2,    fax 210-3236978
Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή
Twitter: @PANEL_TAMA
Ἀριθ. Ἀποφ. Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν 3079/2008
Α.Φ.Μ. 998406487 ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

KOLOKOTRONIS1


ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
30.1.2016

Τὴν 30.1.2016 ἡμέραν Σάββατον, Ἑορτὴν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν,
πρὸς τιμὴν καὶ τῆς σπουδαζούσης νεολαίας καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας διοργανώνομεν τὴν τέλεσιν Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας μετ᾿ ἀρτοκλασίας (8.30 – 10.00) διὰ νὰ προσευχηθῶμεν διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ νὰ ἐνημερώσωμεν διὰ τὴν πορείαν τῆς ὅλης προσπάθειας


εἰς τὸν
Ἱερὸν Ναὸν Κοιμήσεως Θεοτόκου Χρυσοσπηλαιωτίσσης
ὁδὸς Αἰόλου 60 - Ἀθήνα.

Παρ᾿ ὅλον ὅτι ἰθύνοντες πασχίζουν παντοιοτρόπως νὰ καταργήσουν ἀκόμη καὶ τὰ πρότυπα – τοὺς 3 φωστῆρες τῆς Τρισηλίου Θεότητος καὶ νὰ προβάλλωνται ὡς πρότυπα ἀμφιβόλου ἤθους καὶ ἀρετῆς, εὐπρεπείας καὶ εὐποιΐας ἄτομα, ἐν τούτους ἐμεῖς ἐπιβάλλεται διὰ τοῦ παραδείγματος νὰ διδάσκωμεν καὶ νὰ παρουσιάζωμεν ὡς πρότυπα ἀνθρώπους μὲ πραγματικὰ ἀκέραιον χαρακτῆρα, μὲ ἦθος, μὲ εὐσυνειδησίαν, μὲ εὐπρέπειαν καὶ εὐποιΐαν καὶ νὰ τοὺς ἔχουν οἱ νέοι μας ὡς πυξίδα στὴν ζωήν τους.

Τέτοιοι σωστοὶ ἄνθρωποι, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, παραγκωνίζονται δυστυχῶς ἀπὸ τὸ αἰσχρὸν κατεστημένον.

Παρακαλοῦμεν ἐνημερώσατε καὶ προσκαλέσατε συγγενεῖς σας, φίλους σας, γνωστούς σας, καὶ ἐλᾶτε νὰ προσευχηθῶμεν ὅλοι μας διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας. Μέχρι στιγμῆς ἔχει δηλωθῇ νὰ χοροστατήσῃ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος. Ἀναμένομεν καὶ ἄλλους Ἀρχιερεῖς.

Προσπαθεῖστε νὰ φέρετε καὶ ἱερεῖς, ποὺ δὲν ἔχουν ἐκείνην τὴν ἡμέραν ἐφημερίαν.
Ἐν ἀναμονῇ …
Μετ᾿ ἐξαιρέτου τιμῆς
Ὁ Πρόεδρος         Ἡ Γεν. Γραμματεύς

 Ἰ. Ἀναγνωστόπουλος      Αἰκ.  Ἀναγνωστοπούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια: