Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017

ΔΕΗΣΗΣ υπέρ του δοκιμαζομένου λαού της Πατρίδος ημών.Δεν υπάρχουν σχόλια: