Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2016

ΑΓΙΟΡΕΙΤΑΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ · ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ · ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΝ · ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ · ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ


  


«...καὶ σκοπς, ἐὰν δ τν ρομφααν ρχομνην κα μ σημνῃ τ σλπιγγι, κα
λας μ φυλξηται, κα λθοσα ρομφαα λάβῃ ξ ατν ψυχν, ατη δι τν ατς
ἀνομαν ἐλφθη, κα τ αμα ἐκ χειρς τοῦ σκοπο ἐκζητήσω». (Ἰεζεκιήλ 33,6)

ς γιορεῖτες Μοναχο καί λληνες πολίτες, κφρζουμε τήν νκφραστη θλψι μας
καί τν πόνον τς ψυχῆς μας δι᾿ σα διενεργοῦνται στν πατρίδα μας κατά τς τελευταῖες
δεκαετες.  Ὡς  μοναχο  τόσα  χρνια  ἀγωνιούσαμε  κα  λπζαμε  σέ  μιά  μετνοια  καί
μεταστροφ.  Τώρα  εἶναι  «καιρς  το  λαλεῖν»,  καιρς  ὁμολογας,  ὁμολογίας  Χριστο  μ
τν χριν καί τν βοθεια το Χριστο καί τς Παναγας μας.

Ἐκφρζουμε,  δηλώνουμε  κα  διατρανώνουμε  τν  διαμαρτυρα  μας  κα  τν  ριζικ
ἀντίθεσ  μας  πρς  κθε  ἀντιχριστιανικό,  ἀνθελληνικ  καί  ἀνήθικο  νόμο  τῆς  πολιτείας
τῶν κάστοτε κυβερνσεων λων τν πολιτικῶν κομμτων, λων τν ποχρώσεων. Μ
σατανικ  πονηρα  καί  ποκρισία  παραπλανᾶτε  τόν  ρθόδοξο  χριστιανικ  λα,  ἔχοντας
σν  τελικ  σας  στόχο,    ἑκάστοτε  πολιτικ  κυβέρνησι,  νά  ἀποχριστιανοποισῃ,  νά
ἀφελληνίσ,  νά  ἐκφυλσ  καί  νά  διαφθείρ  ἠθικ,  πνευματικ  καί  ἐθνικ  τν  πατρδα
μας.῾Ο λαός, μήπως σς ἐψήφισε γιά νά κτελσετε αὐτ τ ργο;1
Κατ τς τελευταῖες δεκαετῖες χουν ψηφισθε πό τήν λληνική Βουλή ρκετοί νόμοι
οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀντιχριστιανικοί, ντιευαγγελικοί κα ἀνθελληνικοί πως:

α)ποποινικοποίησι τῆς μοιχεας,  

β) Πολιτικός γμος, ατόματο διαζύγιο,  

γ)κτρσεις,  

δ)   Ἐπιβολή   τς   μονοτονικς   γραφς,   πλημμελής   διδασκαλία   τῆς   ἀρχαας   καί
χριστιανικῆς γραμματολογίας στ σχολεα, κατευθυνόμενη διαστρέλωσι τῆς θνικῆς μας
ἱστορας κ.ἄ

ε)Ἀνεξέλεγκτη   εἰσρρο   μωαμεθανῶν   λαθρομεταναστῶν   μ   ἀπώτερο   σκοπ   τν
μετατροπ τς πατρδος μας σέ μι σλαμικ χρα ἤ μι θεη ὑλιστικ πολυθρησκευτικ
χοάνη,  

στ)  Τόν  ἀντιρατσιστικ  νόμο,  γι  νά  μν  ἔχουμε  τό  δικαίωμα  νά  ὑπερασπιζμαστε
τν χριστιανική πστι μας κα τν πατρδα μας, ντίθετα μ τούς λαθρομετανᾶστες, πού
ἔχουν μνο δικαιώματα κα καμα ὑποχρωσι,  

ζ) Τήν μή ἐκπλήρωση γιά τό τάμα το ἔθνους, κ.Ὅσοι  ἀπό  τούς  βουλευτές  ἔχετε  ψηφίσει  ὅλους  αὐτούς  τούς  νόμους,  μς  δείχνετε
ξεκθαρα  ὅτι  στόχος  σας  εναι,  ὄχι  νά  οἰκοδομσετε  καί  νά  δουλψετε  γία  τό  καλ  τς
πατρδος  μας,  λλ  νά  διαλύσετε  τήν  ἑλληνική  κοινωνα,  τήν  ἑλληνική  οκογένεια,  τήν
ἑλληνική παιδεα, τν λληνοχριστιανικ  πολιτισμ μας π τν ποῖον ντλεῖ δανικά
καί  πνευματικς  ἀξες  ὁλόκληρη    ἀνθρωπότης  κα  μ  λγα  λόγια  πολεμτε  μ  λύσσα,
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ καί ΕΛΛΑΔΑ.  

ς     ἐπιστγασμα     κα     ἀποκορύφωμα     ψηφσατε,     μλιστα     παραμονές     τν
Χριστουγέννων (22 Δεκεμβρίου), τν κατπτυστον νόμον γι τν λεύθερη συμβωσι τν
ἀρσενοκοιτῶν,   σοδομιτῶν,   ἀνωμάλων,   ὅπως   τούς   χαρακτηρζει      Ἁγα   Γραφ,   
ἀρχαιοελληνικ,  χριστιανικ  καί  παγκόσμια  γραμματολογα  καί  ἀνθρωπολογία,  ἐν
σες  ἔχετε  ἐπιβάλλει  στήν  κοινωνα  νά  τούς  ὀνομζῃ  «ὁμοφυλόφιλους».Μ  αὐτν  τόν
νόμο  διενεργεῖτε  τήν  πλήρη  διαστροφ  τς  ἀνθρωπίνης  φύσεως,    ποα  ἀποτελεῖ  τν
ὑψίστην βριν κατ το Δημιουργο Θεο. Διαφθείρετε τούς νέους π τν κούνια τους.
Μ  αὐτν  τν  νόμον  δικαως  θ  σς  ἀποδώσῃ    ἱστορα  τόν  πρποντα  χαρακτηρισμν,
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΟΔΟΜΩΝ.2πως προφητικ επε γιος Κοσμς Ατωλς : « Θ δομε κα θ ζσουμε τ
Σδομα καί τ Γμορα στν τπο μας».  

Κατπιν  τούτων,  ὅπως  καταλαβανετε  ἐσες  ο  βουλευτές,  πού  ψηφσατε  αὐτν  τόν
νόμον, γι μς τούς γιορετες μοναχούς κα γι λους τούς ρθοδόξους Χριστιανούς
καί  Ἕλληνες,  λλ  καί  γι  κάθε  λογικ  σκεπτόμενο  ἄνθρωπο,  στήν  συνειδησί  μας,
ἀπεμπολίσατε    τήν    ἀνθρπινη    φύσι    διτι    τολμήσατε    διά    κρατικο    νόμου    τήν...

νομιμοποίησι  τς  διαστροφς  πού  οτε  καί  τ  ἄλογα  ζα  δέν  κάνουν.  Γι  ἐμς  ἔχετε
παύσει νά εστε Χριστιανο καί Ἕλληνες.  

προφτης Δανιήλ, πρν 2.550 χρνια περπου, λέγει γιά ἐσς:

«ἐθερουν  κα  τ  κέρας  ἐκεῖνο  ποίει  πλεμον  μετά  τν  ἁγων  κα  ἴσχυσε  πρς
αὐτούς...κα λγους πρς τόν ψιστον λαλσει κα τούς γους το ψστου παλαισει
καί πονοήσει τοῦ ἀλλοιῶσαι καιρούς καί νμον». (Δαν.Ζʹ,21-26). 

Αὐτό   ἀκριβῶς   ἐπαληθεύσατε   διά   το   νόμου   περί   ἐλεύθερης   συμβίωσης   τν
σοδομιτῶν .  

ς γνωρίζετε μως, λοι σες τι μ λα αύτ, χετε κνει ν ξεχυλίσ τ ποτρι τς
ἀνοχῆς το Θεο κα προκαλετε τν μακροθυμία του, τόν ποον βρζετε καί πολεμᾶτε,
καί  μλλει  νά  ξεσπσ  σ  ὅλους  τούς  ἀμετανοτους,  πού  ἀποδέχονται  ατούς  τούς
βλάσφημους   νόμους,      δικαιοσύνη   το   Παντοκρτορος   Θεο,   ἐπ   τούς   υούς   τῆς
ἀπειθεας.  Ὅπως  γρφει  κα    ψαλμωδός:«Ἱνα  τί  ἐφρύαξαν  ἔθνη,  καί  λαοί  ἐμελτησαν
κενά; παρέστησαν οἱ βασιλες τς γς κα ο ρχοντες συνήχθησαν π τ ατ κατ το
Κυρου καί κατ το χριστο».(ψαλ. Βʹ,1-2). 

Τέλος δ, ς σχατο καί λοκληρωτικό χτύπημα πρς τήν ρθοδοξα κα τν λλδα
προετοιμάζετε ν φρετε στν βουλ διά πονηράν διαβούλευσιν κα πρς ψφισμα, τν
νέα    ἠλεκτρονική    ταυτότητα    τν    ποα    γιά    λγους    παραπλανητικος    καί
ψυχολογικος μετωνομ-σατε σέ κρτα το πολτη.  

Δι τῆς λεκτρονικς ταυτότητος - κρτας το πολίτη, ( δηλαδή τό φακλλωμα),
γίνεται    εσαγωγή  το  σφραγσματος.  Ἔτσι  χωρίς  ατήν,  τήν  ὁποία  θά  κουβαλμε
πάνω μας παντο καί πάντοτε, δν θ μπορομε να ζσουμε, κα στερα π λγο, γι
λγους σφαλεας, πειδ θ μᾶς τν κλβουν, θ φροντσετε γι τ καλ μας πάντα, ν
τν  βάλετε  μσα  στό  σμα  μας  δι  τς  μφυτεύσεως  το  βιοτσπ,  στό  δεξιό  χρι    στ
μτωπο, ἐπαληθεύοντας σέ ὅλα πιστά τν ποκλυψι.  

Θά  ἐπιβάλλετε,  λοιπν  διά  νόμου  κα  ὑποχρεωτικ  νά  μς  δώσετε  καί  νά  μᾶς
σφραγίσετε  μ  τν  βούλα  το  Σατανᾶ,  πως  ἔλεγε  καί    ἅγιος  Κοσμς    Αἰτωλός,  

3διδάσκαλος   καί   προφτης   το   Γένους   μας.   Μέσα   σ᾿   αὐτ   τ   μικροτσπ,   πως
γνωρζουμε θ περιχ κα τν ριθμ το νματος το ντιχρστου, τ 666, διότι
γιά  αὐτν  τόν  ἀριθμ  γίνεται  λος    ἀγῶνας.  Ββαια  σες  θ  καθησυχσετε  τήν
Ἐκκλησία καί τόν Λαό, τι δέν θ πάρχει μσα τό 666, καθτι πολύς λγος ἔχει γνει περί
αὐτο, στε κκλησα ν μ φέρ καμμα ντίδρασι κα παραμενουν πάλι καρπες οἱ
προσπθειές  σας,  πως  ἔχει  γνει  μχρι  τρα  λόγ  τς  ἀντιδρσεως  το  πιστο  λαοῦ.
Ὅλα  αὐτ  ββαια  δέν  εἶναι  δικ  μας  λόγια,  οτε  δικές  μας  προφητεῖες.  Εναι  αὐτ  τ
ποῖα  μς  ἔχουν  πεῖ    ἱερ  Ἀποκλυψι  καί  οἱ  ἅγιοι  τῆς  Ἐκκλησίας,  πρν  ἀπ  αἰῶνες
καθς κα σύγχρονοι γιοι γέροντες.  

Ἐπειδή, δυστυχῶς πολλο ἐκκλησιαστικο ἄνθρωποι, δηλαδ «κποιοι γνωστικο
κα διακριτικοί» γέροντες, θά παρασυρθον πό τος πολιτικος τι δν θ πάρχει
τ 666, κα τσι θ πλανσουν κα θ παρασρουν πολλούς χριστιανος ν δεχθον
τς  νες  ταυτότητες.  Ὅλοι  αὐτο,  ετε  ν  γνσει  ετε  ν  ἀγνοίᾳ  θά  ἐπωμισθον
τερστια εθύνη ἐν μρ Κρίσεως.  

 ταυττητα  εἶναι  να  ἀναγκαῖο  αὐτοπροσδιοριστικ  ἔγγραφο  τν  πολιτῶν  κάθε
κρτους  καί  ἄρα  δέν  εἶναι  ἕνα  ἁπλ  ἔγγραφο  οτε  προαιρετικ.  Μέ  ἁπλ  λγια  
ταυτότητα,  μς  ταυτοποιε,  καθς    σφραγδα  μ  τν  βούλα  της,  διτι  «ταυτότητα
σημανει  ὅ,τι  καί    λξη·  ταυτζεται  δηλαδή  κανείς  μ  αὐτ  πού  δηλώνει,  βάζουν  τόν
διάβολο  (δηλ.  τόν  ἀριθμό  τοῦ  θηρου-ντιχρστου),  κα  πογράφω,  ὅτι  τόν  ἀποδέχομαι.
Πς μπορ νά τ κάνω αὐτ»; (Γέροντος Παϊσίου, Πνευματική φύπνιση σελ.183).  

πίσης δν μπορεῖς νά τν πορρίψεις ταν θελήσς, πως μιά τραπεζική κρτα, πού
ν θλς τν καταργῇς. πομνως τ πανανθρώπινο δικαωμα αὐτοπροσδιορισμοῦ κθε
ἀνθρπου καταργεῖται, ἐάν καταναγκαστικῶς ἐπιβληθε ἀποδοχ της.  

υτ  μς  τό  λγει  καί  τό  κείμενο  τῆς  ερς  Ὰποκαλύψεως:  «να  μ  τις  δνηται
ἀγορσαι πωλσαι ε μ χων τ χραγμα, τ νομα το θηρίου τὸν ριθμν
το  νόματος  αὐτο.  ῟Ωδε    σοφα  ἐστν·    ἔχων  νον  ψηφιστω  τὸν  ἀριθμν  το
θηρου·  ἀριθμς  γὰρ  ἀνθρπου  ἐστ·  κα    ἀριθμς  αὐτο  χξςʹ       (ποκ.  Ιγ’  15-18).
Δηλαδή ο νθρωποι πού θ σφραγισθον θ φέρουν πνω τους τ νομα τοῦ θηρου
τν ἀριθμόν τοῦ ὀνόματς του, πού εἶναι τ 666. 

δη στς μέρες μας χει ρχίσει ριθμοποησι τῶν νθρπων, κα π πρσωπο
ἄνθρωπος μετατρπεται σέ νούμερο - ἀριθμ. 

Γνωρζουμε ὅτι ὁ στόχος τῆς Ε.Ε, τῶν Η.Π.Α. κα πολλῶν λλων κρατῶν, πού εἶναι στ
πνεῦμα  τῆς  Ν.  Ἐποχς  κα  τς  Παγκοσμιοποισης,  ἐπιδιώκουν  μσα  στόν  προσωπικ
ριθμ  τς  ταυτότητας  το  κάθε  ἀνθρπου  νά  περσουν  καί τν  ριθμ  το  ὀνόματος

4
το θηρίου, δηλαδ τ 666. δη μως στ σύστημα Barcode ΕΑΝ13 κα στ μικροτσπ πού
ἔχουν πολλές κάρτες ξυπηρετίσεως ὑπάρχει ριθμός τοῦ νόματος το θηρου -666. 

κενος πού παραλαμβάνει τήν νέαν ταυτότητα-κάρτα δηλώνει ν τ πράξει τι
ἀναγνωρίζει  ὡς  κύριόν  του  τόν  ἀντίχριστο  καί  ἀδείᾳ  αὐτο  κινεται  καί  ἀσκε  τά
δικαιώματά  του.  Ἑμες  ὡς  χριστιανο  χομεν  ὡς  Κύριόν  μας  καί  Θεόν  μας  τόν  Κύριον
Ἰησοῦν  Χριστόν.  Δέν  δεχμεθα  ἄλλο  βάπτισμα-σφραγδα.  ρα,  αὐτή    ἀριθμοποηση
κα    εσαγωγή  το  666  στίς  ταυτοτητς  μας-  κρτα  το  πολτη  εἶναι  πτώση  καί
συστέλλει  τήν  χάριν·  διά  τοτο  καί  ἀποτελεῖ  προθάλαμο  καί  «ρραβώνα»  γιά  τό
τελικό σφράγισμα στό σμα μας.  

Σύμφωνα  πλι  μέ  τόν  ἅγιο  γέροντα  Παΐσιο  τν  Ἁγιορείτη,    λήψη  ἡλεκτρονικῶν
ταυτοτήτων    κάρτας  πολίτη  εναι  πτῶσις:  «    Ἐκκλησία  πρπει  ν  πρει  μα  θση
σωστή.  Νά  μιλήσει,  ν  ἑξηγσει  στούς  πιστούς,  γι  νά  καταλβουν  ὅτι,  ἄν  προυν τν
ταυτότητα,  αὐτ  θ  εἶναι  πτώση».  (Πνευματικ  ἀφύπνηση,  σελ.  183).  «Σιγ-σιγά,  μετά
τν   κρτα   καί   τν  ταυτότητα,   δηλ.   τό   «φακέλωμα»,   θ   προχωρσουν   πονηρ  στ
σφράγισμα (στ σμα μ τ βιοτσπ). Μ διφορα πονηρά μσα θ κάνουν κβιασμούς,
γι ν δχονται ο νθρωποι τ σφράγισμα στ μτωπο στ χρι. Θ στριμξουν τούς
ἀνθρπους κα θ πον: Μνο μ τς κρτες θ κινεσθε, τ χρματα θ καταργηθοῦν.
(Πνευματικ ἀφύπνηση σελ. 185-6).  

 προφητεία  τῆς  .  Ἀποκαλύψεως  (  ιγ’  15-18)  σαφς  λέγει  τι  ὅποιος  δέν  λάβει  τό
χάραγμα-ριθμό  δέν  θ  δύναται  «γορσαι    πωλσαι».  Ὅ,τι  ἀκριβῶς  γνεται  σήμερα:
‘’ἐὰν δν πάρετε τὸν ριθμ τδε π.χ. ΑΜΚΑ, ΕΚΑΜ, (μ χωρὶς τν 666) δέν δύνασθε ν
ἔχετε ργασαν, σφλειαν, νοσοκομειακν περίθαλψιν, σύνταξιν, τραπεζικς κρατικς
συναλλαγές,    καίτοι    εἶναι    δεδουλευμνα.    Γιά    λεπτομερέστερη     ἐνημέρωση    σᾶς
παραπέμπουμε  στό  δημοσιευμένο  ἤλεκτρονικό  ἔντυπο  «γιορεῖτες  Πατέρες,  Κάρτα  το
Πολίτη,  Εσαγωγή  το  Σφραγίσματος,   ἐπηυξημένη  ἔκδοση»  (ἠλεκτρονική  διεύθυνση:
Ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ).  

δο  καί  ο  συνέπειες  γιά  ὅσους  ἀθετήσουν  τήν  προφητεία  καί  δεχθον  τελικά  τό
χάραγμα, προσκυνσουν τό θηρίο καί τήν εκόνα αὐτοῦ: «ε τις προσκυνε τ θηρίον κα
τν  εἰκόνα  αὐτοῦ,  καὶ  λαμβάνει  τὸ  χάραγμα  ἐπ  το  μετπου  ατο    ἐπ  τν  χερα
αὐτο, κα ατς πεται κ το ονου το θυμο το Θεο το κεκερασμνου κρτου ν
τ  ποτηρίῳ  τς  ργς  αὐτοῦ,  καὶ  βασανισθσεται  ν  πυρ  καὶ  θείῳ  ἐνώπιον  τῶν  ἁγων
γγέλων καὶ νπιον τοῦ ρνου. κα καπνὸς το βασανισμο αὐτν εἰς αἰῶνας αἰώνων
ἀναβαίνει, καὶ οκ χουσιν νάπαυσιν μέρας καὶ νυκτς οἱ προσκυνοντες τὸ θηρον καὶ
τν εἰκόνα αὐτο, καὶ εἴ τις λαμβάνει τ χραγμα το ὀνόματος αὐτοῦ». (ποκ. Ιδ’ 9-11). 5
Φανεται καθαρά π᾿ ατ τι ο πολιτικο θλουν ν μς ποκλείσουν π τν ζω
καί πρν κόμη ρθει τ τελικ χραγμα το ντιχρστου. Ἐάν, λοιπν χωρς τν λήψη-
ποδοχή τς ταυτότητας-κάρτας μς παγορεύουν ν πωλομε κα ν γορζουμε κλπ.
ἄραγε  σημανει  ὅτι  ἤδη  ἑνεργεῖται  σ  να  πρτο  στάδιο  τό  χάραγμα  κα  εἶναι  θμα
χρόνου νά τ ἐμφυτεύσουν κα στ χρι μας.  

Ὑστερα  ἀπ  ὅλα  αὐτ,  ζητοῦμε  ἀπ  τν  Ἑλληνική  Κυβέρνηση  κα  τ  Ἑλληνικ
Κοινοβούλιο,  νά  ποσύρῃ  ὅλους  αὐτούς  τούς  νόμους,  πού  βλασφημον  τήν  ρθόδοξη
πστι μας κα ντροπιζουν τν πατρδα μας τήν λλδα, καί νά μήν προχωρήσουν στήν
ὑποχρεωτική παραλαβή τς νέας ταυτότητος-κάρτας.  

Πρς  τν  ποιμνουσα  Ἐκκλησία,  τήν  ερ  Σύνοδο,  καθς  ἐπσης  κα  πρς  τήν
θεσμικν ρχν το ερο μῶν Τπου, κφρζουμε τν κατάπληξίν μας κα τν πορα
μας γι τν λη στσιν τους πέναντι σ λους ατούς τούς νμους. Προσδοκούσαμε κα
εὐελπιστούσαμε, π τσα χρνια, τι κάποια στιγμ θ γκαταλείπατε αὐτν τν στσιν
τς ‘’διακριτικς’’ νοχς κα δν θ πιτρπατε ποτ ν φθσ λληνικ Κυβέρνηση
νά ψηφσ ατν τν κατπτυστον νμον δι τν λευθραν κα νμιμην συμβίωσιν τῶν
σοδομιτῶν.  

μοναχικ κα γιορειτικ συνείδησ μας οὐδποτε θ ποδεχθεῖ ατν τν στσιν
σας.  Ἐσες,  ἔχετε  ἀκμη  μεγαλύτερη  εὐθύνη  ἀπ  τούς  πολιτικούς.    Χριστός  μας  κα  
Ἐκκλησία   βλασφημεται   κα   προσβάλλεται   δι   τν   πι   χυδαίων   νόμων,   καί   ἐσες
ἀρκεσθκατε  μνον  σ  κποια  κείμενα  διαμαρτυρας!    Χριστός  καί    Ἐκκλησία  σᾶς
ἐμπιστεύθηκε τν διαποίμανσιν το πιστοῦ λαο Του κα σες τόσα χρόνια μ τν σιωπή
σας    μ  τν  τυπικ  διαμαρτυρα  σας,  πιτρψατε  νά  φθσουμε  σέ  αὐτ  τ  χος  τῆς
ἀποστασίας κα τς πωλεας! Δν μπορομε ν τ πιστεύσουμε. Δν τ χωρει νος
μας.  Δν  τ  ἀνχεται    συνείδησ  μας.    ὀδύνη,    πνος  κα  οἱ  προσευχς  μας,  θ
ἀνεβαίνουν  καθημερινῶς  πρς  τόν  θρνον  το  Δικαίου  Κριτο,  θ  στενάζουμε  κα  θ
ζητομε ν πμβ Κύριος γι ν σταματήσ τ κακ. Σσον Κύριε τν λαν Σου κα
φύλαξον  τήν  κληρονομαν  Σου,  τ  μικρ  Σου  πομνιο,  τό  ὁποῖο  εἶναι  ἐρριμνον  καί
ἐγκαταλελλειμνον ς μή ἔχοντα ποιμνες.  

Ἅγιοι  Ἀρχιερεῖς  καί  ποιμνες,  μ  τν  προσήκοντα  σεβασμν  πρς  τά  θεοτίμητα
πρόσωπά σας, παρακαλοῦμε σς κα λους τούς πνευματικούς φορες τς πατρίδος μας,
ἔστω κα τρα, πρν εἶναι ργ, νά νεργήσετε δυναμικά, μολογιακά, μαρτυρικ, στε
νά  καταργηθ    νόμος,    νά  διαχωρσ    Ἐκκλησία  τήν  θση  της  μ  τ  κρτος  αὐτ.
Παρλληλα  γαπητικά  κα  θεραπευτικ  πρός  τά  ἀποστατημένα  αὐτ  παιδιά,    γα
Ἐκκλησία μας πού δν καταδικζει τν μαρτωλ νθρωπο, λλ πντοτε φροντζει ν
διδάσκ   καί   νά   καλ   εἰς   μετάνοια   ὅλους   μας,   πρπει   νά   καλσ   καί   αὐτούς   σ

6
ἀναθεώρηση κα μετνοια. Διότι δν δύναται ποτέ ν νεχθ κκλησα, τ πρα φύσιν
νά  νομιμοποιεται  ὡς  κατά  φύσιν,  καί  μλιστα  δι  νόμου  το  κρτους.  Ἀγαπ  τν
ἁμαρτωλό  ς  ἄρρωστο  μλος,  μισεῖ  μως  τήν  μαρτία.    Ἐκκλησία  ὡς  πνευματικ
νοσοκομεῖον  θεραπεύει  τόν  ἀσθενῆ  μαρτωλ,  λλ  καυτηριζει,  κα  τλος  ν  δέν
θεραπεύεται, ποκπτει τν γάγγραινα γι νά μ μεταδοθ καί πρός τ ὑγι μλη της, τ
καρκνωμα τς ἁμαρτίας.  

Παρακαλοῦμε    κινητοποισατε    τόν    πιστόν    λαόν,    ὥστε    ν    ἀναγκασθον    ν
ἀκυρσουν   καί   νά   ἀποσύρουν   ὅλους   τούς   ἀνωτέρω   νόμους   μ   ἀποκορύφωμα   τόν
τελευταον, γι ν ξαρθ πσα σβεια κα διαφθορά κ μσ το λαο, πρν ξεσπσει
ἐπνω  μας    δικαιοσύνη  το  Χριστο,κα  νά  ἐπανέλθ    πατρδα  μας  στήν  αἰώνια
διαχρονικ πορεία της ὡς Ὀρθόδοξη χώρα.  

Τό  Πνεμα  τό  γιον  ρίζει  διά  το  ψαλμο  «Σύν  ἀνθρποις  ργαζομνοις  τήν
ἀνομαν καί οὐ μ συνδυσω μετ τν ἐκλεκτν αὐτν»( ψαλμ. ΡΜʹ).  

Ἐάν  ὅμως,  δέν  ἀποσυρθοῦν  καί  ἀκυρωθον  ὅλοι  ατο  οἱ  ἐπασχυντοι  νμοι  το
κρτους, ττε ζητομε, γιά σους πολιτικούς - βουλευτς παραμενουν μετπειστοι κα
ἀμετανόητοι,      Ἱεραρχα   διά   τς   ερᾶς   Συνόδου   νά   ἐνεργοποιήσ   τ   δραστικά
θεραπευτικ    της    φρμακα,    ὅπως    εἶναι        ἐκκλησιαστικός    ἀφορισμς.    Νά    τούς
ἀπαγορευθ εἴσοδος στούς ερούς ναούς, κα συμμετοχ τους στ μυστήρια. ξλλου
οἱ διοι π μνοι τους, δι τν πρξεων τους χουν ρνηθεῖ τν χριστιανική τους πστη
καί ἔχουν αὐτοαφορισθεῖ (ξεχωρσει τν ἑαυτόν τους ἀπ τ σμα τῆς Ἐκκλησίας).  

κεῖνο  ὄμως  πού  κυρως  πλήττει  ἐμς  ς  μλη  τῆς  Ἐκκλησίας  το  Χριστο  εἶναι  
ποκρισία  τους.  Οἱ  πολιτικο  ἄν  καί  ἐξωτερικ  ἐμφανίζονται  ὡς  χριστιανο,  λαμβάνουν
διά τν νόμων  το κρτους θση διωκτν τῆς κκλησίας, κτελντας ντολς νωθεν,
ἀπ τ κέντρα τῆς Νας Τάξης Πραγμάτων, τῆς Νέας Ἐποχς το Ἀντιχρστου.  

Παρακαλομε,    ἐπσης,    κα    τν    ἰδικήν    μας    ερ    Κοινότητα    δι    ἐπισήμου
ἀνακοινώσεως ν παγορεύσ σ λους τούς νωτέρω μετανοτους βουλευτς, κα σ
ὅλους σους περηφα-νεύονται δημοσως δι ατν τν σχημοσύνη τους, καί διαιτρως
στν συνειδητ προσττη τν σοδομιτῶν, Δμαρχο Θεσσαλονκης Μπουτάρη, τν εἴσοδό
τους στό Περιβόλι τῆς Παναγίας.  

νας Γροντας, θέλοντας ν μς δείξ πσο πολύ θλιμμνος εναι γι λους αὐτούς
τούς  ἁμετανοτους  βουλευτς  καί  πόσο  μεγάλο  κακό  θ  κνουν  διαχρονικς  στήν
πατρδα  μας,  εἶπε:  «σοι  ψήφισαν  τούς  νόμους  ατος,  αὐτο  εναι  χειρτεροι  π
τν  Φαρα,  πο  σκότωνε  τ  ἄρρενα  τέκνα  καί  χειρότεροι  π  τν  παιδοκτόνο
ρώδη  πο  σκτωσε  14.000  νήπια,  διώκοντας  τό  Νπιον  Ἰησο.  πάρχει  κλασις

7κα  παράδεισος,  μλλουσα  κρσις  καί  νταπ-δοσις.  Ἐάν  δν  μετανοσουν  καί  δέν
ἀποσρουν  αὐτος  τος  ντχριστους  νόμους,  οτε    κλασις  δν  θ  τος  δεχθε
μετά θάνατον. Ὁ Θες θά κνει εἰδική κλασι γι᾿ ατος, ὅπου μ τ ὑψηλ πολιτικά
ἀξιματ   τους   θά   κοσμοῦν   τ   φρικττερα   μρη   τς   εδικῆς   κολσεως   τους.
Τερστια   εθύνη   μαζί   μ   αὐτος   ἔχουν   καί   σοι   συνηγορον,   συνευδοκον   
σιωπον κα δν διαμαρτρονται».

Τέλος ς πρς τν λεκτρονικ ταυττητα-κρτα το πολτη πού προετοιμάζεται ν
ἐκδοθ,  δηλνουμε  ς  Ἁγιορεῖτες  Μοναχο  ὅτι  μ  τν  χρι  το  Χριστο  μας  καί  τν
βοθεια  τῆς  Παναγας  μας,  ἐφσον  κανείς  δέν  μπορε  νά  κάνῃ  τποτε  χωρς  τήν
ἐνσχυσιν  το  Κυρου,  θ  ἀγωνισθοῦμε  ὅσο  ἠμπορομε,  στε  κάθε  καλοπροαρετος
χριστιανός κα συνάνθρωπς μας, ν νημερωθ, ν φυπνισθῇ, γι ν μν τν δεχθ,
καθς κα καννας ἁγιορείτης μοναχς.  

ἀπφασις φυσικά ἐπαφεται στήν συνεδησιν νός ἑκάστου καί εἶναι προσωπικ

Δηλνουμε  ἀκόμη  τι  θ  ἀντισταθοῦμε  μ  κάθε  νόμιμον  τρπο,  ἀκόμη  καί  ἄν  
Διοικοσα κκλησία κα ερ Κοιντης παρασυρθ κα μᾶς συστήσει ντθετα π σα
μέχρι   τώρα   ἔχει   συστήσει   διά   ἐγκυκλίων,   (   Δ.Ι.Σ.   2626/1997   καί   2641/1998).   Δέν   θ
δεχθομε τς νέες λεκτρονικς ταυτότητες-κρτα το πολτη κα θ χρησιμοποιομε τ
συμβατικ μσα ταυτοποισες μας. (. Κοινότητα Α.Ο. 22-4/5.5. 2011).

Νικητς θ εἶναι Χριστός, τό σφαγμένον ρνίον καί χι ντίχριστος τ θηρον, τό
ποον σμερα φανεται ν πικρατῇ παντο. Χριστς κα Κύρις μας θ θριαμβεύσ
τελικά καί μαζί Του ὅσοι τόν κολούθησαν καί δέν φοβθησαν τό θηρον.

«Ἰδού  ἔρχομαι  ταχύ,  μακριος    τηρν  τούς  λόγους  τῆς  προφητείας...    καιρς  γάρ
γγύς...  ξλθεν  νικν  καί  ἵνα  νικήσ...  Ναί  ἔρχομαι  ταχύ.  Ἀμν,  να  ἔρχου,  Κύριε
Ἰησοῦ». ( . Ἀποκ. ΣΤʹ καί ΚΒʹ κεφ.).Ο ὑπογράφοντες:

Γέρων Γαβριήλ Μοναχός, .Κ.Ἁγίου Χριστοδούλου, .Μ.Κουτλουμουσίου

Γέρων Σάββας Μοναχός, .Μ.Μ.Λαύρας

Γέρων λαρίων, , .Κ.γίου Μαξίμου το Ὀμολογητο, , Ἱ.Μ.Κουτλουμουσίου

Μοναχός Δοσίθεος, , Ἱ.Κ.Ἀγίου Μαξίμου το Ὀμολογητο, Ἱ.Μ.Κουτλουμουσίου

Γέρων Εστράτιος Ἱερομόναχος, .Μ.Μ.Λαύρας

8. Μ. Μ. Λαύρας, μετά τ

ς συνοδίας α

το
Μοναχός Ἀρτέμιος, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

Μοναχός Πασιος, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

Μοναχός Χριστοφόρος, .Μ.Μ.Λαύρας

Μοναχός Δωρόθεος, .Μ.Μ.Λαύρας

Μοναχός Ἰεζεκιήλ, .Μ.Μ.Λαύρας

Ἱερομόναχος θανάσιος, Δικαος . Σκήτεως Τιμίου Προδρόμου
συνοδείας αὐτο, (25 μοναχοί)

Μοναχός Χερουβίμ, .Κ.Ἀρχαγγέλων, .Μ.Μ.Λαύρας

Γέρων ωάννης, .Κ.Εσοδίων Βίγλας, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

Γέρων Πατάπιος, .Κ.Σκέπης τῆς Θεοτόκου, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας καί τ

Γέρων Γεώργιος, Ἱ.Κ.Βαρλαάμ καί ωάσαφ Βίγλας, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

Γέρων Χαρίτων ερομ., Ἱ.Κ.Ἀναλήψεως Καρυές, .Μ.Βατοπεδίου

Γέρων Μελέτιος, .Κ.Γενέσιον τῆς Θεοτόκου, Καψάλα, .Μ.Παντοκράτορος

Ἱερομ. Μακάριος, « « « « «

Γέρων Ζηνόβιος, Ἱ.Κ.γίων ναργύρων, .Μ.Παντοκράτορος

Γέρων Συμεών, .Κ.Ἁγίου Συμεών Καυσοκαλύβια,.Μ.Μ.Λαύρας

Μοναχός Ἠσαας « « « «

Μοναχός Εστάθιος, Ἱ.Κ.Ἁγίου Εσταθίου Καυσοκαλύβια, .Μ.Μ.Λαύρας

Μοναχός Ἐρμόλαος, Καυσοκαλύβια, .Μ.Μ.Λαύρας

Γέρων Χαρίτων, Καρούλια, .Μ.Μ.Λαύρας

Γέρων θανάσιος,Ἱ.. Ἅγιος Σάββας, Καρούλια, .Μ.Μ.Λαύρας

Γέρων Σοφρώνιος, .. Ἁγία Τριάδα, Καρούλια, .Μ.Μ.Λαύρας

Γρηγόριος Δανιηλαίος μετά τῆς συνοδίας ατο (Δανιηλαίοι, 10 μοναχοί) .
Πατέρες, Κατουνάκια, .Μ.Μ.Λαύρας

Γέρων Γεράσιμος, .Ἠσ. Ἁγιος Γεράσιμος, Κατουνάκια, .Μ.Μ.Λαύρας


9
.
ς(2)


γιορεῖταιΓέρων Παντελεήμων ερομ., ..Ἅγιος Ἰωάννης Θεολόγος, Κατουνάκια, .Μ.Μ.Λαύρας.

Γέρων Κύριλλος, .αγγελισμός τῆς Θεοτόκου Κατουνάκια, .Μ.Μ.Λαύρας

Γέρων   Θωμς   Ἱερομόν.   μετά   τς   συνοδείας   ατο   (Θωμάδες,   4   μοναχοί)   Ἱ.Κ.Ἁγίου
Ἀποστόλου Θωμά, Μικρά γία Ἄννα, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας.10


Δεν υπάρχουν σχόλια: