Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

ΜΕ ΗΘΟΣ
Αποτέλεσμα εικόνας για βουλη Χαρήκαμε τήν Βουλή τῶν 'Εφήβων. Τά παιδιά είχαν προβληματισμούς καί αγωνίες. 'Έκαναν προτάσεις συγκεκριμένες. Πρότειναν λύσεις μέ σοβαρότητα καί υπευθυνότητα. Πάνω όμως από αυτά είχαν καί ήθος καί αξιοπρέπεια.

Παρακολουθήσαμε καί τίς συνεδριάσεις τής Βουλής τών πολιτικών μας
, τών εκπροσώπων τοὺ λαού, πού μέ τήν ψήφο του τούς ανέδειξε Βουλευτάς. Πόση όμως διαφορά ήθους! Ό διάλογος απουσίαζε. Ό μονόλογος τών Αρχηγών τών Κομμάτων θύμιζε ομιλίες προεκλογικών συγκεντρώσεων, γιά νά ενθουσιάζουν καί νά φανατίζουν τούς οπαδούς τους. Οι αλληλοκατηγορίες μέ επιχειρήματα επιφανειακά, αλλά καί μέ εκφράσεις υποτιμητικές καί μέ χαρακτηρισμούς βαρείς καί προσβλητικούς. Και οι Βουλευτές νά φωνασκούν καί νά βρίζουν μέ χυδαίες εκφράσεις, χαμηλού επιπέδου.

Στά θεωρεία τής Βουλής νέα παιδιά Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων ή Λυκείων, παρακολουθούν έκπληκτα τίς συνεδριάσεις μέ τούς διαξιφισμούς τών πολιτικών μας, τίς έντονες αντιπαραθέσεις καί σέ προσωπικό επίπεδο. Τά παιδιά απορούν καί προβληματίζονται. 'Άν
αυτό
είναι τό επίπεδο τών «εκλεκτών του λαού», αν αυτό είναι τό ήθος του Κοινοβουλίου, τότε ποιό θά είναι ιό ήθος τό δικό τους; Μήπως πρέπει νά γκρεμίσουν τά πάντα;
Θά περίμεναν τά παιδιά νά δουν ενα συγκροτημένο σώμα, πού συσκέπτεται μέ σοβαρότητα καί υπευθυνότητα. Νά ακούσουν καί νά διαπιστώσουν λόγο πολιτικό, δημιουργικό, μέ νηφαλιότητα
καί αξιοπιστία. Μέ κατανόηση καί προτάσεις πού οδηγούν σέ λύσεις τών προβλημάτων
, πού γιατρεύουν πληγές καί δημιουργούν προϋποθέσεις, γιά νά προχωρεί ή Χώρα μας. Πρότυπα υπάρχουν.
Οι πρόγονοί μας συσκ
έπτονταν μέ λόγο νηφάλιο, αληθινά δημοκρατικό, πού όλος ό λαός αποδεχόταν καί ενωμένος βάδιζε στό καλύτερο.

Όλοι μας περιμένουμε οι πολιτικοί μας καί όλοι οι υπεύθυνοι λειτουργοί, νά καταβάλουν τίς προσπάθειές τους γιά ένα άλλο ήθος, πού θά ενώνει τόν λαό καί θά καλλιεργεί τήν ευγένεια, τόν σεβασμό ακόμα καί στόν αντίλογο, πού θά κυριαρχεί η αλήθεια καί η συνέπεια.
Αυτά
όμως δέν μπορούν νά υπάρχουν αυτόνομα. Χρειάζεται η πνευματική καλλιέργεια, πού προσφέρεται καθαρή από τά βιώματα ιόν Αγίων μας. 'Εκεί απουσιάζει τό «εγώ» καί κυριαρχεί τό
«εμείς». Τό συμφέρον τόν πολλών και οι καλύτεροι νά προηγούνται. 'Ένα ήθος πού θά καλλιεργεί προσωπικότητες κατάλληλες νά κυβερνήσουν. 

πηγή: Σύνδεσμος 11ος 2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: