Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Σεμινάρια 2017

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ   -   ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Γιά τρίτη συνεχόμενη χρονιά ὁ Ἱερός Ναός Εὐαγγελιστρίας Πειραιῶς καί ὁ Σύνδεσμος Ἐπιστημόνων Πειραιῶς, ὁργανώνουν ἕναν νέο κύκλο Ἐπιμορφωτικῶν Σεμιναρίων.
Πρόκειται γιά 3 Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια:

• ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ 6.00-8.00 μ.μ. «῾Η ᾿Επανάσταση τοῦ 1821». Γνωριμία μέ τήν ἱστορία τοῦ τόπου μας. Μέ τήν ἱστορικό κα ᾿Αρχοντία Παπαδοπούλου.

• ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 6.00-8.00 μ.μ. «Τό ἀλφαβητάρι τῆς ᾿Εκκλησίας». Σεμινάριο ῾Ελληνικῆς ᾿Εκκλησιαστικῆς Γλωσσομάθειας. Μέ τόν Ἀρχιμανδρίτη Αὐγουστίνο Θεοδωρόπουλο, Φιλόλογο - Θεολόγο.                                        

• ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 6.00-8.00 μ.μ. «῞Οταν μία εἰκόνα μπορεῖ νά μιλήσει». Σπουδή στήν ὀρθόδοξη εἰκονογραφία. Μέ τόν Ἀρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο, Θεολόγο.

Τά Σεμινάρια θά ξεκινήσουν τήν Δευτέρα 23 Ἰανουαρίου 2016, θά ὁλοκληρωθοῦν στίς 15 Μαρτίου 2017 καί θά πραγματοποιοῦνται στήν αἴθουσα Συνεδρίων τοῦ Πνευματικού Κέντρου Εὐαγγελιστρίας Πειραιῶς (Εὐαγγελιστρίας & Βούλγαρη, 3ος όροφος – ὅπισθεν Ἱεροῦ Ναοῦ.

Ἡ συμμετοχή στά Σεμινάρια εἶναι δωρεάν.
Μετά τήν ὁλοκλήρωση τοῦ Σεμιναρίου, οἱ συμμετέχοντες, πού θά ἔχουν παρακολουθήσει τό 80% τῶν μαθημάτων θά λάβουν Βεβαίωση Συμμετοχῆς.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ:
Πνευματικό Κέντρο Εὐαγγελιστρίας (ὅπισθεν τοῦ ῾Ι. Ναοῦ)
Τηλ.: 210 4125619  Fax: 210 4178947
www.synodoiporia.gr • Email: synodopoiporia@yahoo.com
Δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά: https://goo.gl/forms/TXzNlLd8Kxuh08Aj2

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

«῾Η ᾿Επανάσταση τοῦ 1821».

Δευτέρα 23.1.2017: 29/5/1453· Κατάλυση τοῦ Κράτους • Διοίκηση -  ᾿Εξισλαμισμοί • Προεπαναστατικά Κινήματα.
Δευτέρα 30.1.2017: Τουρκοκρατία· Παιδεία καί Οἰκονομία ὑ Διαφωτισμός.
Δευτέρα 6.2.2017: Φιλική ῾Εταιρεία ὑ Προετοιμασία τοῦ ᾿Αγώνα.
Δευτέρα 13.2.2017: ᾿Επανάσταση; Πότε • Ποῦ • Γιατί ; Σημαντικά στρατιωτικά γεγονότα - ᾿Εμφύλιες διαμάχες.
Δευτέρα 20.2.2017: ᾿Εξωτερική Πολιτική • Σχέδια Μεγάλων Δυνάμεων γιά τήν δημιουργία Κράτους.
Δευτέρα 6.3.2017: Οἰκονομία  - Συντάγματα.
Δευτέρα 13.3.2017: ᾿Απελευθέρωση • Καποδίστριας • Όθων.

«Τό ἀλφαβητάρι τῆς ᾿Εκκλησίας»

Τρίτη 24.1.2017: Οἱ πυλῶνες τῆς «οἰκοδομῆς» τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας. ῾Η βασικὴ δομὴ τῆς Προτάσεως. ῾Η Κυριακὴ προσευχὴ (ἡ γνωστὴ καὶ ὡς «Πάτερ ἡμῶν»).
Τρίτη 31.1.2017: Οἱ τοῖχοι τῆς οἰκοδομῆς. Οἱ λοιποὶ ὅροι τῆς Προτάσεως. ῾Η παραβολὴ τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου.
Τρίτη 7.2.2017: Τὸ πρῶτο ἐπίπεδο τῆς οἰκοδομῆς. Τὸ παρελθὸν (Α´). Τὸ Εὐαγγέλιον τῆς θεολογίας.
Τρίτη 14.2.2017: Τὸ πρῶτο ἐπίπεδο τῆς οἰκοδομῆς. Τὸ παρελθὸν (Β´). ῾Η περιγραφὴ τοῦ δράκοντος «Λεβιάθαν» στὴν Παλαιὰ Διαθήκη.
Τρίτη 21.2.2017: Τὰ ὑλικὰ οἰκοδομῆς. Τὸ ὄνομα (Α´). ῾Η δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου.
Τρίτη 28.2.2017: Τὰ ὑλικὰ οἰκοδομῆς. Τὸ ὄνομα (Β´). Τὸ Σύμβολον τῆς πίστεως (τὸ γνωστὸ καὶ ὡς «Πιστεύω»).
Τρίτη 7.3.2017: ῾Η ἐσωτερικὴ διάταξη τῆς δομῆς. Τὸ ᾿Αντικείμενο. ῾Ο Τρισάγιος ῞Υμνος.
Τρίτη 14.3.2017: ῾Η «ὑποδομὴ» τῆς ἀπολύτου μετοχῆς. Οἱ εὐαγγελικὲς περικοπὲς τῶν ῾Ωρῶν τῶν Χριστουγέννων καὶ τῆς Παννυχίδος τῆς ᾿Αναστάσεως.

«῞Οταν μία εἰκόνα μπορεῖ νά μιλήσει»

Τετάρτη 25.1.2017: Οἱ εἰκόνες στήν ᾿Ορθόδοξη ᾿Εκκλησία - Δωδεκάορτο.
Τετάρτη 1.2.2017: Τό Γενέθλιον τῆς Θεοτόκου, ὁ Εὐαγγελισμός, ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ.
Τετάρτη 8.2.2017: ῾Υπαπαντή, ἡ Βάπτιση τοῦ Χριστοῦ, ἡ Μεταμόρφωση.
Τετάρτη 15.2.2017: ῾Η ἔγερση τοῦ Λαζάρου, ἡ Βαϊοφόρος, ἡ Σταύρωση.
Τετάρτη 22.2.2017: ῾Ο ᾿Επιτάφιος θρῆνος, ἡ ᾿Ανάσταση, ὁ Λίθος.
Τετάρτη 29.2.2017: Τό Χαῖρε τῶν Μυροφόρων, ἡ Ψηλάφηση τοῦ Θωμά, ἡ ᾿Ανάληψη.
Τετάρτη 8.3.2017: ῾Η Πεντηκοστή, ἡ Κοίμηση τῆς Θεοτόκου, ἡ ᾿Αποτομή τῆς κεφαλῆς τοῦ ᾿Ιωάννου τοῦ Προδρόμου.
Τετάρτη 15.3.2017: ῾Η ῾Αγία ῎Αννα μέ τήν Παναγία, Παναγία Παραμυθία, τό ‘‘ἐν Χῶναις’’ θαῦμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: