Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2016

Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: