Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

«Η διαχρονική τουρκική απειλή έναντι του Ελληνισμού και άλλων λαών στην Εγγύς Ανατολή». πρόσκληση ημερίδας


ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ

ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΚΑΙ ΑΘΡΟΑΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΙΝ:

«Η διαχρονική τουρκική απειλή έναντι του Ελληνισμού
και άλλων λαών στην Εγγύς Ανατολή»

Πολεμικό Μουσείο
1 Ιουνίου 2016, ώρα 18.30

30.5.2016

Πιστεύοντας ἀπολύτως ὅτι ὅλοι οἱ ὑγιῶς ὀρθόδοξα καὶ ἐθνικὰ σκεπτόμενοι Ἕλληνες - ἄνθρωποι ἐπιβάλλεται νὰ ἐμφοροῦνται ἀπὸ τὸ δόγμα «ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει», σπεύδουμε νὰ ἀποδείξουμε τοῦτο ἐμπράκτως.

Πρὸς τοῦτο ἀναρτοῦμε τὴν ἀνακοίνωσι τοῦ Ποντιακοῦ Συλλόγου «Ἀργώ» μὲ θερμὴ παράκλησι, ὅπως καὶ ἄλλες ἔγκυρες καὶ ἔγκριτες ἱστοσελίδες προτρέψουν ὄχι μόνο Ποντίους ἀλλὰ καὶ ὅλους τοὺς Ἕλληνες νὰ προσέλθουν στὴν ἐν λόγῳ ἡμερίδα.

Εὐχαριστοῦντες γιὰ ἔμπρακτη κατανόησι.

Σωματεῖο οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους
Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: