Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2015

ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΡΩΤΑΤΕ ΑΦΟΥ ΚΑΝΕΤΕ Ο,ΤΙ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΥΠΑΚΟΥΤΕ;

Τό σχόλιο πού στείλαμε
 στήν Δημόσια Διαβούλευση
κατά τοῦ "συμφώνου συμβίωσης"
 τῶν ὁμοφυλοφίλων.

http://cdn.akous.gr/repository/2013/gaymarriage.jpg
Την Δημόσια Διαβούλευση καί τά σχόλια
γιά τό "σύμφωνο συμβίωσης" τῶν ὁμοφυλοφίλων,
θά βρεῖτε ἐδῶ


Γιά ὅσους εἶναι ἄθεοι, δηλαδή ἀντίχριστοι, κάθε σύμφωνο συμβίωσης εἶναι «νόμιμο» τελικῶς, διότι χωρίς τούς τέλειους Θείους Νόμους τοῦ Θεοῦ, οἱ ἀνθρώπινοι «ἠθικοί»(?) ἀτελεῖς νόμοι χαλαρώνουν καί καταλήγουν ἀνήθικοι!
Ἀπόδειξις; Οἱ νομιμοποιημένοι «γάμοι» πού ἔχουν «τελέσει» κάποιοι μέ ζῶα, ὅπως στήν Δανία μία γυναίκα μέ τό ἄλογό της.
Αλλη ἀπόδειξις; Οἰ «νόμιμοι» οἶκοι ἀνοχῆς γιά κτηνοβάτες, ὅπως στή Νορβηγία, κ.ο.κ.
Γιά πράγματα πού μέχρι πρίν λίγα χρόνια οἱ κοινωνίες ὀρθῶς ἦταν ἀντίθετες καί ντρέπονταν γι’ αὐτά, τώρα τά θεωροῦν «φυσιολογικά», τά δημοσιοποιοῦν μέ καμάρι καί ἀπαιτοῦν τίς «νομιμοποιήσεις» τους. Νά, λοιπόν ἡ ἀπόδειξις ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος!
Ὅπως τό ἄλογο χωρίς τά γκέμια πού τό συγκρατοῦν καί τό ὁδηγοῦν πρός τίς σωστές κατευθύνσεις, εἶναι ἀτίθασο καί πηγαίνει ὅπου θέλει αὐτό χωρίς νά ἔχουμε τόν ἔλεγχό του, ἔτσι καί ὁ Θεῖος Νόμος εἶναι τά γκέμια τῶν ἀνθρωπίνων νόμων, πού τούς συγκρατεῖ ἀπό τά ἄλογα κι ἀνεξέλεγκτα ἔκτροπα καί τούς ὁδηγεῖ στά δίκαια, πού εἶναι τά καλύτερα γιά τίς ψυχές καί τίς ζωές ὅλων μας.
«Νοῦς ἀποστάς τῆς τοῦ Θεοῦ θεωρίας ἤ κτηνώδης ἤ δαιμονιώδης γίνεται».
Θέλουμε νά γίνουμε κτηνώδεις ἤ δαιμονιώδεις; Ἐγώ δέν θέλω ἀφοῦ μᾶς ρωτᾶτε! Ζητῶ νά ἀποσύρετε τό σύμφωνο συμβίωσης ὁμοφυλόφιλων μέ τήν ὅποια ἐπέκτασή του (υἱοθεσία παιδιῶν κ.λ.π.) καί τήν κραγαυλέα νομιμοποίηση ἁμαρτωλῶν καταστάσεων πού ἀντίκεινται τουλάχιστον στά πρῶτα ἄρθρα τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος καί ὄχι μόνο σέ αὐτά.
«ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι; μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ ΟΥΤΕ ΑΡΣΕΝΟΚΟΙΤΑΙ οὔτε πλεονέκται οὔτε κλέπται οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι» (Α΄ Κορινθ. 6:9,10).
Ἀγαπητοί πολιτικοί τῆς πατρίδας μας, ἀποδεικνύετε καθημερινά ὅτι οὔτε φιλόθεοι, οὔτε φιλέλληνες εἶστε. Εἶναι πασιφανές. Καταστρέφετε μέ τούς «νόμους» σας ὅ,τι χριστιανικό κι ἑλληνικό.
Στήν Τελική Κρίση τοῦ Κυρίου, στό φρικτό Του Βῆμα, θά δώσετε λόγο ὄχι γιά μία ψυχή, τήν δική σας, ἀλλά γιά ἑκατομμύρια ψυχές, τίς ὁποῖες κακοποιεῖτε καί καταστρέφετε. Τό ἔχετε συνειδητοποιήσει αὐτό;
Σᾶς εὔχομαι καλή μετάνοια. Λυπᾶμαι πού εἶστε ἡγέτες τῆς πατρίδας μου.
Δέν ἔχετε ἱερό καί ὅσιο. Ἀποδεῖξτε μας ὅτι δέν εἶναι ἔτσι.
Καί γιά τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη κάνατε διαβούλευση, πήρατε τρανταχτό «ΟΧΙ στήν Κάρτα», ἀλλά τήν προχωρᾶτε ἀκάθεκτοι.
Σᾶς ρωτῶ κι ἐγώ λοιπόν: ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΡΩΤΑΤΕ ΑΦΟΥ ΚΑΝΕΤΕ Ο,ΤΙ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΥΠΑΚΟΥΤΕ;
Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τό δημοψήφισμα τοῦ καλοκαιριοῦ. Πήρατε τρανταχτό «ΟΧΙ στό μνημόνιο» ἀπό τόν λαό, ἀλλά κάνετε τό ἀντίθετο.
Σᾶς ξαναρωτῶ λοιπόν: ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΡΩΤΑΤΕ ΑΦΟΥ ΚΑΝΕΤΕ Ο,ΤΙ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΥΠΑΚΟΥΤΕ;
Μᾶλλον γιά νά σφυγμομετρήσετε τίς ἀντιστάσεις μας, διότι βλέπετε τόν λαό, ἐμᾶς, ὡς ἐχθρούς σας. Ἔχετε καμμία καλύτερη ἀπάντηση;

Δεν υπάρχουν σχόλια: