Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

Ο ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΣ ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΙ

Η ΦΥΣΙΣ ΕΚΔΙΚΕΙΤΑΙ
ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΚΑΚΟΥ ΔΟΘΕΝΤΟΣ ΜΥΡΙΑ ΚΑΚΑ ΕΠΟΝΤΑΙ


Ο ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΣ
ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΙ

1.4.2016

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΙΤΙΟΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

1. Ἀνεγκέφαλοι πολιτικοί, προφανῶς παρασυρόμενοι ἀπὸ ἀναιδέστατους καὶ ἰδιοτελέστατους πολεοδόμους, γεωλόγους, περιβαλλοντολόγους καὶ μηχανικοὺς τῆς «οἰκονομισιᾶς» ἔθαψαν 5 ποτάμια καὶ 700 παραποτάμους καὶ ρύακες καὶ τὰ νερὰ αὐτῶν διασχίζουν τὶς πολυκατοικίες, ὁδοὺς καὶ πλατεῖες τῆς Ἀττικῆς ὑπογείως καὶ καταλήγουν στὴν θάλασσα.

2. Μερικοὶ δὲ κυβερνῆτες ἀνακηρύχθηκαν ἀπὸ τοὺς κομματικούς τους συρφετούς, συνδικαλιστικές τους παρατάξεις καὶ τοὺς ὀπαδούς τους καὶ ὡς μεγάλοι ἐθνάρχες. Μία ἡμέρα τῶν ἡμερῶν ἡ ἀντικειμενικὴ καὶ ἀδέκαστος ἱστορία θὰ γράψῃ μὲ τὰ μελανότερα γράμματα τόσο γιὰ τοὺς κυβερνήσαντες ὅσο καὶ γιὰ τοὺς ἀρχηγοὺς τῆς ἀντιπολιτεύσεως, οἱ ὁποῖοι, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἔκαναν «καυγὰ γιὰ τὸ πάπλωμα», τὰ ἐγκλήματα αὐτῶν καὶ τῶν διαδόχων τους. 

3. Δηλαδὴ ὁ συρφετὸς τῆς πολιτικῆς τους παρατάξεως καὶ οἱ συνδικαλιστὲς ἀπαιτοῦσαν ἀπὸ τὴν ἑπομένη τῆς κάλπης νέες ἐκλογές, γιὰ νὰ ἀνέλθουν αὐτοὶ στὰ πράγματα, νὰ «ἁρπάξουν τὴν κουτάλα» καὶ νὰ βολέψουν τοὺς ἀφισοκολλητές τους, τὶς στρατιὲς τῶν συνδικαλιστικῶν τους παρατάξεων, τὰ μεγάλα συγκροτήματα, ποὺ ἀνεβάζουν καὶ κατεβάζουν πρωθυπουργοὺς καὶ κυβερνήσεις καὶ νὰ βολεύωνται ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἀριβίστες, φίλαυτοι, συμφεροντολόγοι, ἄπληστοι καὶ ἰδιοτελέστατοι πασχίζοντες νὰ διατηρήσουν τὴν «κουτάλα» πιὸ πολλὰ χρόνια.


ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ

«Κ’ἡ Ἀθήνα ζαφειρόπετρα στῆς γῆς τὸ δακτυλίδι»
Κωστὴς Παλαμάς, Ἡ Φλογέρα τοῦ Βασιλιά, Λόγος Ἕβδομος).

1. Τὴν πιὸ ὄμορφη πρωτεύουσα πῶς τὴν καταντήσαμε !

2. Ἔτσι ἡ Ἀθήνα εἶναι ἴσως ἡ μοναδικὴ πρωτεύουσα τῆς Εὐρώπης, ποὺ δὲν διασχίζεται ἀπὸ ποταμοὺς καὶ ἔχει ἐλάχιστους πράσινους πνεύμονες.

3. Τὸ ὑδρογραφικὸ δίκτυο τῆς Ἀττικῆς εἶναι πολὺ πυκνὸ καὶ διαμορφώνεται ἀπό τὸ φυσικὸ ἀνάγλυφο ποὺ κατευθύνει τὰ βρόχινα ὕδατα ἀπὸ τοὺς λόφους μέχρι τὸν Σαρωνικό. Λειτούργησε ἁρμονικὰ μέχρι τὰ τέλη τοῦ 19ου αἰῶνα, ὁπότε έπέδραμε ὁ «πολιτισμός» = παλιμβαρβαρισμός, διότι δὲν θέλησαν οἱ ἁρμόδιοι νὰ ἐργασθοῦν ὀρθολογικὰ καὶ ἀνθρώπινα. Ἔμπλεξαν τὸ φυσικὸ ὑδραυλικὸ δίκτυο τῆς Ἀττικῆς μὲ τὴν δημιουργία τῶν ἀστικῶν δικτύων ὕδρευσης / ἀποχέτευσης.

4. Μὲ λίγα λόγια, μεταξὺ τῶν ἄλλων κωμικοτραγικῶν, χρησιμοποιήθηκαν οἱ χείμαρροι ὡς ἀνοικτοὶ ἀποχετευτικοὶ ἀγωγοὶ ἀκαθάρτων. . . , οἱ ὁποῖοι χείμαρροι τελικὰ ὑποχρεωτικὰ μπαζώθηκαν. Οἱ ἐπιφάνειες ποὺ προέκυψαν ἀπὸ τὴν κάλυψη ἀξιοποιήθηκαν γιὰ τὴν κατασκευὴ αὐτοκινητοδρόμων (λεωφόρος Βασ. Κωνσταντίνου καὶ Μιχαλακοπούλου ἐπί τοῦ Ἰλισοῦ, ὁδὸς Μάρνη ἐπὶ τοῦ Κυκλοβόρου κλ.π).

Ποτάμια ὅπως ὁ Κηφισός, ὁ Ἰλισὸς καὶ ὁ Κυκλοβόρος ἐκλείσθηκαν.

5. Ἡ οἰκολογικὴ καταστροφὴ τοῦ ἀττικοῦ περιβάλλοντος ἔχει μακροπρόθεσμες ἐπιπτώσεις στὴ ζωὴ τῶν κατοίκων τῆς Ἀθήνας, μὲ ἀποκορύφωμα τὸ 2007 καὶ τὴν καταστροφὴ τῶν λίγων περιαστικῶν δασῶν.

6. Ἀφοῦ ἔκαναν τὴν Πεντέλη κόσκινο, καταστρέφοντας χιλιάδες καὶ ἑκατομμύρια πεῦκα, ἐφύτρωσαν βίλλες καὶ οἱ ἰησουίτες καὶ ὑποκριτὲς, τρέφοντας φευδαισθήσεις ὅτι προστατεύουν τὸ Πεντελικὸ κάλλος ἐδέσμευσαν τὰ χωράφια Ἀφιδνῶν, Καπαδριτίου, Μαραθῶνος κλπ.

7. Οὐδεὶς τῶν ἐγκληματιῶν τοῦ φυσικοῦ κάλλους πῆγε φυλακή, ὅπως δὲν μπαίνουν φυλακὴ καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι οἰκονομικοὶ ἐγκληματίες. Ἔτσι στὴν Ἑλλάδα δὲν ἔχουμε ἔγκλειστους ἀλλὰ «παραγραφάκηδες». Τὰ ἀφήνουν ὅλα νὰ παραγραφοῦν καὶ τότε κάνουν τὸν «κάργα» βουλευτές, δικαστικοὶ κ.λπ. ἰθύνοντες τ[ςη διοικήσεως.

8. Μία λύση γιὰ τὴν Ἀθήνα τοῦ σήμερα θὰ εἶναι ἕνας ἀνασχεδιασμὸς τοῦ ἀποχετευτικοῦ συστήματος μὲ ταυτόχρονη ἐκμετάλλευση τοῦ ὑπόγειου ὑδάτινου πλούτου καὶ μὲ δημιουργία φιλόξενων πάρκων βιολογικοῦ καθαρισμοῦ τῶν βρόχινων ὑδάτων.


Γιὰ τὴν ἱστορία μερικὲς ἀκόμη πληροφορίες :

1. Ἡ ὁδὸς Σταδίου ἦταν ποτάμι !  . Μάλιστα στὸ ὕψος τοῦ Ἀρσακείου ὑπῆρχε καὶ γέφυρα, ποὺ καταστράφηκε σὲ μία καταιγίδα τὸ 1852, ποὺ εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα νὰ κοπεῖ ἡ Ἀθήνα στὰ δύο !
 

2. Ἄλλοι δρόμοι, ποὺ παλαιότερα, ἦταν ποτάμια εἶναι ἡ Φωκίωνος Νέγρη καὶ ἡ Βουκουρεστίου, ἡ ὁποία ταυτίζεται μὲ τὸ ρέμα τοῦ Λυκαβητοῦ.

3. Πλούσια ὑπόγεια νερὰ ἔχουν ἐντοπισθεῖ ἐπίσης εἰς :
Ὁδὸ Ριζάρη, πίσω ἀπὸ τὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο,
Λεωφόρο Συγγροῦ, ἀπὸ τὶς Στύλες τοῦ Ὀλυμπίου Διός μέχρι τὸ ξενοδοχείο Intercontinental, ὁδοὺς Ἠρώδου Ἀττικοῦ καὶ Νεοφύτου Βάμβα, Σόλωνος καὶ Ἡρακλείτου, Ἐθνικὸ Κῆπο (πηγὴ «Μπουμπουνίστρα»), Λεωφόρο Ἀλεξάνδρας (νερὰ ἀναβλύζουν μέσα ἀπὸ τὰ θεμέλια τοῦ Ἀρείου Πάγου)
.

4. Ὅμως, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ρέματα, τὶς πηγὲς καὶ τὰ ὑπόγεια νερά, στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας ρέει καὶ ἕνα πραγματικὸ ποτάμι :

Ὁ Ἠριδανὸς διαπερνᾶ ὑπογείως τὸ κέντρο τῆς Ὰθήνας ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα. Πηγάζει ἀπὸ τὸν Λυκαβητό, περνάει κάτω ἀπὸ τὴν Πλατεία Συντάγματος (Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Οἰκονομίας, Ἀνάπτυξης καὶ Τουρισμοῦ) καὶ ξαναβγαίνει στὴν ἐπιφάνεια στὴν ὁδὸ Ἑρμοῦ μέσα στὸ ἀρχαῖο νεκροταφεῖο τοῦ Κεραμεικοῦ.


5. Γενικὰ στὸ Λεκανοπέδιο Ἀθηνῶν  ὑπάρχουν 700 ρέματα! Πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ  σὲ ἔντονες βροχοπτώσεις ξαναγίνονται... ποτάμια καὶ προξενοῦν καταστροφές, ὅπως ὁ Ποδονίφτης στὴ Νέα Ἰωνία.

6. Ὑπόγεια κινεῖται σήμερα καὶ ὁ ποταμὸς Ἰλισός, ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὸν Ὑμητό καὶ περνάει μπροστὰ ἀπὸ τὸ Παναθηναϊκὸ Στάδιο  (στὴ φωτογραφία μὲ τὴν γέφυρα).

7. Τὸ κατ΄ ἐξοχὴν ποτάμι τοῦ Λεκανοπεδίου Ἀθηνῶν εἶναι ὁ Κηφισός.

Οἱ πηγές του εὑρίσκονται στὶς βορειοδυτικὲς πλευρὲς τῆς Πεντέλης κοντὰ στὴν Κηφισιά καὶ ἄλλες στὸ Τατόϊ και τὴν Βαρυμπόμπη, ὅπου ὑπάρχει καὶ ἕνας ἐντυπωσιακὸς καταρράκτης, κοντὰ στὸ ρέμα τῆς Χελιδονοῦς, τὸν Χαμόμυλο, τὸν Κόκκινο Μύλο κ.λπ. (ὅπου παλαιότερα λειτουργούσαν νερόμυλοι).

Οἱ πηγὲς ἀπὸ τὴν Πεντέλη σχηματίζουν τὸ ποτάμι, ποὺ στὸ Χαλάνδρι ὀνομάζεται «Ρεματιά» και στη Νέα Ιωνία "«Ποδονίφτης»


Δυστυχῶς οἱ βιομηχανικὲς ἐγκαταστάσεις ποὺ λειτουργησαν ἤ λειτουργοῦν ἀκόμη κατὰ μῆκος τῆς κοίτης του ἔχουν μετατρέψει τὴν λεκάνη ὰπορροῆς του σὲ... χαβούζα.


Ὅμως ὑπάρχουν λύσεις !


ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Τὶ προτείνει, πρὸ πολλοῦ χρόνου τὸ Ἵδρυμά μας, Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,
ποὺ στοὺς σκοπούς του περιλαμβάνει τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας (δηλαδὴ ἕνα μεγαλοπρεπῆ Ναὸ στὸ ὄνομα τοῦ Ἐλευθερωτοῦ Χριστοῦ εἰς ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης γιὰ τὴν Ἐλευθερία μας). Ὅλα τὰ χρήματα γιὰ τὸ ἔργο αὐτὸ τὰ ἀναλαμβάνουμε ἐμεῖς, χωρὶς νὰ δαπανήσῃ οὔτε μία τρύπια δεκάρα ἡ Πολιτεία καὶ ἡ ἘκκλησίαἈντίθετα ἡ Κοινωνία θὰ ἀπολαμβάνῃ καὶ ὀφέλη, διότι συμβατικῶς θὰ διαθέτουμε τὸ 80 % τῶν καθαρῶν κερδῶν σὲ ἕνα εἰδικὸ λογαριασμό, γιὰ ἐξοπλισμὸ σχολείων καὶ συσσίτια μαθητῶν καὶ γιὰ ἀναστήλωσι ἱστορικῶν Μονῶν καὶ Ναῶν.

1. Προτείνουμε νὰ ἐκμεταλλευθοῦμε δεόντως καὶ μὲ κάθε ἐπιστημονικὴ δεοντολογία τὰ ἀστικὰ ρέματα (ποτάμια, χειμάρρους, ρυάκια) ποὺ κυλοῦν ὑπογείως τῆς Ἀθήνας.

2. Τὰ ἐγκληματικὰ κλεισίματα καὶ μπαζώματα τῶν ὑπογείων αὐτῶν νερῶν δὲν δημιούργησαν μόνον μία περιβαλλοντολογικὴ καταστροφή, ἀλλὰ καὶ χάλασαν τὴν φυσικὴ ὀμορφιά.

3. Ἄν δὲν γίνει τὸ Τάμα στὴν περισσότερο περίοπτη θέση τῆς Ἀθήνας, στὸ Ἀττικὸ Ἄλσος, προτείνουμε νὰ γίνει στὸ Ριζάρειο Ἄλσος, ἀλλὰ μὲ ταυτόχρονη ἀξιοποίηση τῆς λεωφόρου Βασ. Κων/νου : μία ὑπόγεια διάβασις αὐτοκινήτων ποὺ θὰ ἀρχίζει ἀπὸ τὸ ΝΙΜΙΤΣ (στάσις Ἰλίσσια) τῆς Βασ. Σοφίας καὶ θὰ τελειώνει κοντὰ στὸ Ἐθνικὸ Ἵδρυμα Ἐρευνῶν / Βυζαντινό Μουσεῖο / Ὠδεῖο.

4. Τοιουτοτρόπως θὰ ἀπελευθερωθεῖ μία ἔκτασις περίπου 30 στρεμμάτων, ὅπου ἀφ’ἑνὸς μὲν θὰ ἐπεκταθῆ ὁ περιβάλλον χῶρος τοῦ Τάματος (τὸ ὁποῖο Τάμα δύναται νὰ κτισθεῖ στὸ χῶρο δίπλα στὴν πρώην Ριζάρειο Σχολή) καὶ ἀφ’ἑτέρου θὰ ἀναδειχθῆ ὁ κρυμμένος «θησαυρός» ποταμὸς Ἰλισσός, ὅπως τὸ φαντάσθηκαν σπουδαῖοι ἐπιστήμονες :

Προτάσεις γιὰ τὴν «Ἀνάδυση τοῦ Ίλισοῦ»


Γενικὴ κάτοψη τοῦ πάρκου Ριζάρη.ποψη πρὸς τὸ Ὠδεῖο Ἀθηνῶν καὶ τὸ Ἐθνικὸ Ἵδρυμα ’Ερευνῶν.

5. Μὲ τὰ ἔσοδα τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους (ποὺ δὲν θὰ ὀνομάζεται «Ἀναγνωστοπούλειο», ὅπως κάνουν ψοφοδεεῖς καὶ ποταπὰ ἀνθρωπάκια καὶ ἐπιδειξίες, ἀλλὰ «ἐπίγειος παράδεισος») ὑπὸ μίαν αὐστηροτάτη Ἐπιτροπὴ ἰδεολόγων, οἱ ὁποῖοι μὲ ἄκρα ἀνιδιοτέλεια καὶ ἀπόλυτο διαφάνεια θὰ διαχειρίζωνται καὶ τὴν τελευταία δεκάρα, θὰ δυνηθῶμε νὰ ἐκμεταλλευθῶμε τὸ μέγιστο τῶν ἑκατοντάδων ἑκατομμυρίων κυβικὼν μέτρων ὕδατος, ποὺ χύνονται στὶς θάλασσες τῆς Ἀττικῆς, νὰ τὰ ἀξιοποιοῦμε διὰδημιουργία πράσινων πνευμόνων καὶ πέραν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους εἰς ὁλόκληρο τὴν Ἀττική, ἰδίως τὴν Δυτικὴ Ἀττική, ὅπου τὸν Χειμῶνα κολυμποῦν οἱ ἄνθρωποι στὶς ὑποτυπώδεις οἰκίες τους στὴν λάσπη καὶ τὸ Θέρος λιώνουν στὸν λίβα.


ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Δὲν εἴμαστε οὔτε αἰθεροβάμωνες, οὔτε οὐτοπιστές, οὔτε ἀφελεῖς, ὅπως μᾶς χαρακτηρίζουν προφανῶς οἱ μεγαλοκαναλάρχες, οἱ μεγαλοεκδότες, τὰ ὀργανωμένα συμφέροντα τοῦ ὑλιστικοῦ, ληστρικοῦ καὶ ἄθεου καθεστῶτος καὶ γι᾿ αὐτὸ ἐμεῖς λασπολογούμαστε καὶ διωκόμαστε ἐνορχηστρωμένως ἀπὸ ὅλες τὶς σκοτεινὲς δυνάμεις, εἴτε τῶν ἀνωμάλων - ἀρρώστων ὁμοφυλοφίλων, εἴτε τῶν σκοτενῶν καταχθονίων δυνάμεων, οἱ ὁποῖοι ὀργανωμένα  προβάλλουν φελλούς, παλακίδες, ἀνώμαλους, ἀετονύχηδες καὶ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, ποὺ ἔχουν ἐθιστεῖ νὰ ἀκολουθοῦν τὸ ἑκάστοτε ρεῦμα.

2. Ὅμως τὸ ἑκάστοτε ρεῦμα τὸ ἀκολουθοῦν τὰ ἀπορρίματα, τὰ πτώματα καὶ περιττώματα. Ἐμεῖς ζωντανοὶ καὶ ἰδεολόγοι ὄντες, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, πασχίζομεν νὰ ἐναντιωνόμεθα πρὸς τὸ ἑκάστοτε ρεῦμα. Οἱ μὴ ἰδεολόγοι ἔχουν λίαν εὔκαμπτη τὴν σπονδυλικὴ στήλη καὶ ἑλίσσονται 180 μοῖρες τὸ δευτερόλεπτο καὶ εἶναι ἕτοιμοι καὶ προθυμότατοι νὰ ἀναφωνοῦν: ὄχι μόνον «πετάει ὁ γάϊδαρος» ἀλλὰ καὶ μερικοὶ νὰ φωνασκοῦν  ὄχι μόνον «πετάει ὁ γάϊδαρος, ἀλλὰ καὶ ὅποιος τολμήσει νὰ ἰσχυρισθῇ ὅτι δὲν πετάει, εἶναι ἕνας γάϊδαρος».

3. Ἐμεῖς πιστεύοντες ἀπολύτως στὶς αἰώνιες ἀξίες τῆς φυλῆς μας: ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξία, ἀλώβητη Οἰκογένεια, ἀκεραία Πατρίδα, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ πασχίζουμε νὰ παραμείνουμε ἀλώβητοι, διότι πιστεύουμε ἀπολύτως αὐτά, ποὺ γράφουμε καὶ λαλοῦμε.
Διότι, διαφορετικὰ :
α) «ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὒ οὔ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν.» (Ματθ. 5,37).
β) «μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός» (Β΄ Κορ. 9, 7).
γ) «πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως, ἁμαρτία ἐστίν» (Ρωμ. 14, 23).

4. Γιὰ ὅλους τοὺς φιλοτομαριστές, ἐγωιστές, ποὺ ἔχουν θεοποιήσει τὸ «τομαράκι» τους, τὴν γαστέρα καὶ τὸ ὑπογάστριο εἴμαστε «παλαβοί», ἀλλὰ εἴμαστε «διὰ Χριστὸν σαλοί», πιστεύοντες ἀπολύτως στοὺς στίχους τοῦ ποιητοῦ μας Γεωργίου Βερίτη «Μὴ φοβηθῇς αὐτὸν ποὺ ἐστήριξε τὴν πίστιν ἐπάνω στὴν ἐλπίδα, τὸν εἶδα στὴν ζωὴ νὰ μάχεται, μὰ πάντα ἀνίκητον τὸν εἶδα».

5. Ὅλα τὰ «ἀνθρωπάκια», ποὺ εἶναι ὑλιστές, φιλοτομαριστὲς καὶ ἔχουν θεοποιήσει καὶ τὴν γαστέρα καὶ τὸ ὑπογάστριο, θὰ συνεχίσουν νὰ μᾶς ταπεινώνουν, νὰ μᾶς περιφρονοῦν, νὰ μᾶς λασπολογοῦν, νὰ μᾶς διαβάλλουν, ὅπως ὁ πατὴρ αὐτῶν διάβολος. Ἐμεῖς ὅμως ἀγωνιζόμαστε, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νὰ παραμείνουμε ἀκλόνητοι.

6. Ἐμεῖς ἀποσκοποῦμε νὰ διαχειρισθοῦμε τὸν μὲ ἀπερίγραπτες σωματικὲς καὶ ψυχικὲς ἀλγηδόνες δημιουργηθέντα μόχθο τοῦ βίου μας πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ νὰ ἀπέλθουμε ἀπὸ τὸν μάταιο τοῦτο κόσμο ὡς ἄγνωστοι στρατιῶτες.

7. Ἀποποιούμαστε κάθε ἰδιοτέλεια καὶ κάθε φήμη καὶ εὐελπιστοῦμε μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ νὰ κάνουμε θαύματα καὶ νὰ πραγματοποιήσουμε καὶ μελέτες ἀρίστων πολεοδόμων, ἀρχιτεκτόνων καὶ περιβαλλοντολόγων καὶ ἐνσυνειδήτων οἰκολόγων καὶ ὄχι «ψώνια», οἱ ὁποῖοι «ντουμανιάζουν» τὸ περιβάλλον, οἱ νικοτινομανεῖς.
Καὶ ὁ ἰδεολόγος οἰκολόγος ἀείμνηστος Γεώργιος Καίσαρης (τὸ σπουργιτάκι) ἂν καὶ ἀνάπηρος ἔτρεχε στὶς πορεῖες τῶν δῆθεν οἰκολόγων καὶ ἅρπαζε τὰ τσιγάρα τους ἀπὸ τὸ στόμα τους, τονίζοντάς τους ὅτι διὰ τοῦ παραδείγματος ὀφείλουμε νὰ διδάσκουμε τὴν κοινωνία.
(Εἴδατε τὸ βιντεάκι, ποὺ ἔλαβε διεθνές βραβεῖο. Εἶναι ὁ πρῶτος εἰκονιζόμενος


ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΥΜΕ

1. Ἐὰν ἡ Πολιτεία καὶ ἡ Ἐκκλησία, καθὼς καὶ ὅλες οἱ δικαστικὲς καὶ διοικητικὲς ἀρχὲς σταματήσουν νὰ ᾶς ἐμποδίσουν, ἀπεναντίας μᾶς διευκολύνουν χωρὶς νὰ μᾶς δώσουν τὴν παραμικρὰ δεκάρα, εἴμεθα βέβαιοι ὅτι ὅλα αὐτὰ θὰ τὰ ἀποδείξωμεν ἐμπράκτως.

2. Τοιουτοτρόπως δὲν θὰ παρίσταται ἀνάγκη καὶ οἱ ἑπόμενες γενεὲς νὰ ἀναφωνοῦν τὸν τελευταῖο στίχο τοῦ ποιητοῦ μας Γεωργίου Σουρῆ : «Ὤ Ἑλλὰς ἡρώων χώρα, τὶ γαϊδάρους βγάζεις τώρα», ἀλλὰ τοῦ Χριστιανοῦ ποιητοῦ Γεωργίου Βερίτη «ὅπως ἔδωσες θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς»

 ΠΗΓΗ μας γιὰ τὶς πολύτιμες αὐτὲς πληροφορίες ὑπῆρξαν ἔρευνες τῶν  Δημήτρη Πικιώνη, Κω/νου Μπίρη, Ἰωάννη ΠολύζουΠάνου Δραγώνα καὶ ἄλλων σοβαρῶν καὶ παγκοσμίως ἀναγνωρισμένων ἐπιστημόνων
καὶ
http://www.monumenta.org/article.php?IssueID=3&lang=gr&CategoryID=3&ArticleID=162
http://nikitidis.blogspot.gr/2007/09/blog-post_21.html
http://macedoinearchiv.blogspot.gr/2010/02/blog-post_23.html


ἀπ’ὅπου δύνανται οἱ φίλοι νὰ ἀντλήσουν περισσότερα.ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: