Κυριακή, 29 Ιουνίου 2014

Μία ἄγνωστη Γενοκτονία. Οἱ χριστιανοί Ἀραμαῖοι


Του Κωνσταντίνου Ερρίπη, θεολόγου - Καρδιολόγου
Πρόκειται γιά μία πανάρχαια χριστιανική κοινότητα, πού ὁμιλεῖ τήν μητρική γλῶσσα τοῦ Ἰησοῦ καί τῶν Ἀποστόλων. Γιά τήν μικρή αὐτή κοινότητα δέν ὑπῆρξε καμμία ρητή πρόβλεψη στή συνθήκη τῆς Λωζάνης (1923) πού νά κατοχύρωνε τά δικαιώματά της. Ἀποτέλεσμα τούτου ἦταν τό 1915 νά φονευθοῦν 500 000 περίπου ἄνθρωποι, θύματα τῶν Κούρδων τοῦ Τουρκικοῦ κράτους, πού ἐκτελοῦσαν χρέη δημίου τῶν Νεοτούρκων. Γενοκτονία, πού δέν καταδέχθηκε ἡ κατευθυνόμενη πρόσφατη ἱστορία νά τήν συμπεριλάβει στίς δέλτους της!
Ἡ κοινότητα αὐτή ὑπάρχει ἀκόμη καί σήμερα, πλήρως ἀποδεκατισμένη. Τό μεγαλύτερο ποσοστό τῶν Ἀραμαίων ζεῖ κυρίως στή Γερμανία ἀλλά καί στίς ΗΠΑ καί τήν Αὐστραλία. Γιά νά λάβει κανείς μία εἰκόνα τῆς καταστροφῆς ἀρκεῖ νά γνωρίζει, ὅτι: Πρίν ἀπό 80 μόλις χρόνια οἱ Ἀραμαῖοι εἶχαν 7 (ἑπτά) ἐπισκοπές στήν ΝΑ Τουρκία. Σήμερα ἔχουν ἀπομείνει 1(ἕνας) ἐπίσκοπος, 10 (δέκα) μοναχοί καί 15 (δέκα πέντε) μοναχές.
(στοιχεῖα ἀπό “Ἱστορικά” ἐκδ. Ἐλευθεροτυπία τευχ. 126 σελ. 4)

Σημείωση: Δέν ἔχουμε ὑποχρέωση τουλάχιστον νά τούς ἀναζητήσουμε καί νἀ ἐπικοινωνήσουμε μαζί τους;

http://synodoiporia.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: