Κυριακή, 2 Απριλίου 2017

Η ΑΣΥΓΚΡΙΤΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Δεν υπάρχουν σχόλια: