Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2016

Πώς θα ξεχωρίσω …

Τ ο ν   σ ώ φ ρ ο ν α   α π ό   τ ο ν   ε μ π α θ ή

Ο πρώτος, όταν διασχίζεις τη λεωφόρο, πατάει φρένο
Ο δεύτερος γκάζι!
Τ ο ν   σ υ ν ε τ ό   α π ό   τ ο ν   α ν ό η τ ο
Ο πρώτος, όταν τηλεφωνεί στο δρόμο με το κινητό του, μιλάει σιγά και κοιτάζει κάτω.
Ο δεύτερος μιλάει δυνατά, χειρονομεί και σε κοιτάζει στα μάτια.
Τ ο ν   π ο λ ι τ ι σ μ έ ν ο   α π ό   τ ο ν   α π ο λ ί τ ι σ τ ο
Ο πρώτος, εάν τον πάρουν στο τηλέφωνο την ώρα που ταξιδεύει με το τραίνο, θα πει σιγανά τις απαραίτητες κουβέντες και θα το κλείσει.
Ο δεύτερος θα μιλήσει σαν να βρίσκεται μόνος στο βαγόνι, δεν θα βιασθεί να κλείσει το τηλέφωνο, αλλά και όταν το κλείσει, τότε θα πάρει  …καπάκι άλλα δύο απανωτά.
Τ ο ν   η θ ι κ ό   α π ό   τ ο ν   α ν ή θ ι κ ο
Ο πρώτος, ευπρεπώς ενδεδυμένος, κοιτάζει με απορία την άλλη που τον προσπερνά στο πεζοδρόμιο, σχεδόν γυμνή από τη μέση και κάτω.
Η δεύτερη, αν και προκλητικότατη, τον επιτιμά με το βλέμμα της …ως ηδονοβλεψία.
Τ ο ν   ε υ γ ε ν ή   α π ό   τ ο ν   α ν ά γ ω γ ο
Ο πρώτος τρώει με την οικογένειά του σε ήσυχο παραθεριστικό ταβερνάνι.
Ο δεύτερος έχει αφήσει τα παιδιά του να τριγυρνούν παίζοντας επί ώρες στα γειτονικά τραπέζια χωρίς να τα επιπλήττει.
Τ ο ν   φ υ σ ι ο λ ο γ ι κ ό   α π ό   τ ο ν   κ ο μ π λ ε ξ ι κ ό
Ο πρώτος, και να διαπιστώσει κάτι αξιοπερίεργο στον φίλο, κάνει πως δεν το βλέπει.
Ο δεύτερος: «Πως άσπρισαν ρε φίλε τα μαλλιά σου;», αν και ο ίδιος φαλακρός!
Τ ο ν   σ υ ν ε π ή   α π ό   τ ο ν   α π ε ρ ί γ ρ α π τ ο
Ο πρώτος τον έχει καλέσει πέντε φορές στο σπίτι
Ο δεύτερος, κάθε φορά που θα συνανηθούν: «Πότε θα τα πούμε καμμιά φορά από κοντά;»

Δεν υπάρχουν σχόλια: